clanak False

Zaključak o postavljanju privremenog zastupnika, KLASA: UP/I-943-04/19-007/28 od 03.06.2019.

12.06.2019.
Gradski ured za imovinsko-pravne poslove i imovinu Grada objavljuje Zaključak o postavljanju privremenog zastupnika, u vezi s postupkom osiguranja dokaza o stanju i vrijednosti nekretnine.
  • Zaključak KLASA: UP/I-943-04/19-007/28, URBROJ: 251-14-11-5/004-19-07, od 03. lipnja 2019.