clanak False

Povjerenstvo za zaštitu objekata od grafita

02.09.2020.
 
NAZIV POVJERENSTVA
 
ČLANOVI
Povjerenstvo za zaštitu
objekata od grafita

(2.9.2020.)
 
-novi mandat: izmjena 21.10.2021.
- za predsjednika:
Tihomir Milovac;
 
- za zamjenicu predsjednika:
Marta Kiš;
 
- za članove:
Antonia Matković Šerić,
Laura Topolovšek;
 
- za zamjenike članova:
Luka Margetić,
Suzica Bušljeta.
 

Radna tijela gradonačelnika Grada Zagreba