clanak False

Povjerenstvo za davanje površina javne namjene u zakup i na drugo korištenje

13.11.2020.
 
NAZIV POVJERENSTVA
 
ČLANOVI
Povjerenstvo za
davanje
površina javne
namjene

u zakup i
na drugo
korištenje

(13.11.2020.)
(izmjena 18.2.2021.) 
 
-novi mandat: izmjena 14.6.2021.

 
- za predsjednika:
Luka Thumm, Ured gradonačelnika,
 
- za zamjenika predsjednika:
Veljko Mihalić, Gradski ured za kulturu,
 
- za članove:
Martina Beck, Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode,
Lidija Rajić - Vukšić, Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet,
Anna Maria Žigman, Stručna služba gradonačelnika,
Lidija Latin, Gradski ured za obrazovanje,
 
- za zamjenike članova:
Vladimir Beštak, Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada,
Ana Rakarić, Gradski ured za gospodarstvo,  energetiku, zaštitu okoliša,
Nikolina Filipović, Gradski ured za sport i mlade,
Gordana Müller Mikić, Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada.
 
 

Radna tijela gradonačelnika Grada Zagreba