clanak False

Obavijest_Manifestacije političkog značaja

13.11.2019.
                     REPUBLIKA HRVATSKA
                            GRAD ZAGREB
GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREĐENJE,
      IZGRADNJU GRADA, GRADITELJSTVO,
         KOMUNALNE POSLOVE I PROMET
 
O B A V I J E S T
 
Obavještavamo svu zainteresiranu javnost da su, u svrhu organiziranja manifestacija političkog značaja, javne površine u Gradu Zagrebu dostupne svima pod istim uvjetima ovisno o zauzetosti lokacija.
 
Za postavljanje pokretnih naprava u navedenu svrhu potrebno je ishoditi odobrenje Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet – Odsjeka za komunalne poslove , Trg Stjepana Radića 1.
    
Manifestacije  će se odobravati na svim raspoloživim lokacijama u Gradu prema zahtjevu podnositelja (postavljanje pozornice, štandova, stolova i sl. o vlastitu trošku), uz naknadu propisanu Pravilnikom o kriterijima za određivanje zakupnina i naknada za korištenje javnih površina za postavljanje kioska, pokretnih naprava, privremenih građevina, komunalnih objekata u općoj uporabi, organiziranje manifestacija i organizaciju gradilišta (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/15, 27/15 i 14/16, 20/16)
 
Podnositelj zahtjeva (organizator manifestacije) odgovoran je za pozornicu, kao i za svoje postavljene naprave, panoe, ozvučenja, opremu i dr.
 
Posebno napominjemo da je nužno pravovremeno postaviti zahtjev kako bi se na vrijeme ishodilo odobrenje ranije navedenog nadležnog ureda.
 
Izbori za zastupnike u Hrvatski sabor 2020.