clanak False

Nacrt prijedloga Odluke o zaštiti objekata od grafita

23.05.2023.
Poštovani,
 
Grad Zagreb otvara savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Odluke o zaštiti objekata od grafita  koje se provodi u razdoblju od 24. svibnja do 5. lipnja 2023.
Za sudjelovanje u savjetovanju potrebno je popuniti obrazac za sudjelovanje javnosti u internetskom savjetovanju, klikom na poveznicu dolje.

Nacrt prijedloga Odluke o zaštiti objekata od grafita 
Obrazloženje
Obrazac sudjelovanja javnosti