clanak False

Trpučanska 06.04.-27.04.2021. godine

31.03.2021.
Za potrebe izvođenja radova rekonstrukcije propusta Trpučanska cesta kod kućnog boja 45 od utorka 06. 04. 2020. godine od 08,00 sati do utorka 27. 04. 2021. godine do 04,00 sata, bit će zatvorena za sav promet. 

Obilazni pravac za vrijeme bit će:

 Trpučanska - Penarka - Brebernička cesta - Mali grm - Strmec - Strmečka cesta - Obreška cesta - Dragonožečka cesta - Donjodragonoška cesta - Šipkovina - Trpučanska cesta i obratno

 Trpučanska cesta - Donjodragonoška cesta - Gornjodragonoška - Lipnička cesta - Ravnice - Cerjani - Gornji trpuci - Trpučanska cesta i obratno 

Za vrijeme navedenih radova promet će se odvijati, prema privremeno postavljenoj regulaciji. 

Sugrađane upozoravamo na moguće poteškoće u prometu te molimo za strpljenje i razumijevanje
 

Privremene regulacije prometa