clanak False

Objavljen Otvoreni poziv "Uspostava reciklažnih dvorišta" NPOO.C1.3.R2-I1.07.

16.04.2024.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja  objavilo je Otvoreni poziv "Uspostava reciklažnih dvorišta" NPOO.C1.3.R2-I1.07.
 
Svrha Poziva je doprinos povećanju stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalište, prvenstveno u obalnim i otočnim JLS-ovima. Kroz postupak dodjele bespovratnih sredstava za projekte izgradnje i opremanja reciklažnih dvorišta odnosno nabave mobilnih reciklažnih dvorišta se planira doprinijeti ostvarenju cilja komponente C.1.3. - Razvoj infrastrukture za recikliranje komunalnog i ambalažnog otpada.
 
Predmet Poziva je uspostava reciklažnih dvorišta iz članka 4. stavka 1. točke 69. Zakona o gospodarenju otpadom (NN 84/21,142/23, ZGO), u skladu s člankom 84. ZGO-a, što uključuje građenje i opremanje novih reciklažnih dvorišta ili nabavu mobilnih reciklažnih dvorišta naročito u obalnim i otočnim jedinicama lokalne samouprave gdje se u turističkoj sezoni višestruko povećava broj stanovnika koji borave na tim područjima. Predmet ovog Poziva nisu reciklažna dvorišta za građevni otpad (sukladno članku 4. stavku 1. točki 70. ZGO-a), niti nabava opreme/vozila za manipulaciju i transport mobilnih reciklažnih dvorišta.
 
Ukupna bespovratna sredstva: 6.000.000,00 €
Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 15.000,00 €
Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 850.000,00 €
 
Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Poziva su jedinice lokalne samouprave.
 
Datum početka zaprimanja projektnih prijava: 29. 4. 2024. u 09:00 sati
Rok za podnošenje projektnih prijava: 3. 6.2024. do 10:00 sati
 
Više informacija o Pozivu možete pronaći na poveznici.

Vijesti i aktualnosti