clanak False

Objavljen Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija, Grupa A i Grupa B, NPOO.C1.1.1.R6-I1.04

06.03.2024.
 
Ministarstvo kulture i medija objavilo je Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija, Grupa A i Grupa B, NPOO.C1.1.1.R6-I1.04
 
Svrha ovog Poziva jačanje je kapaciteta kulturnih i kreativnih industrija za poslovanje na jedinstvenom digitalnom tržištu u skladu s novim regulatornim i zakonodavnim okvirom te razvoj novih inovativnih procesa, proizvoda i usluga što će doprinijeti kulturnoj i medijskoj raznolikosti i pluralizmu.
 
Predmet ovog Poziva transformacija je i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija. Ovim će se Pozivom poslovnim subjektima u području kulturnih i kreativnih industrija omogućiti jačanje kapaciteta za prilagodbu poslovanja novom regulatornom i zakonodavnom okviru jedinstvenog digitalnog tržišta te stvaranje, promicanje i distribuciju novih inovativnih proizvoda i usluga.
 
Datum početka zaprimanja projektnih prijava: 01.04.24, 08:00
Rok za podnošenje projektnih prijava: 31.05.24, 16:00
 
Prihvatljivi prijavitelji su mikro, mala i srednja poduzeća kako je utvrđeno u Preporuci Komisije 2003/361/EZ vezano za definiciju mikro, malih i srednjih poduzeća i Prilogu I. Definicija MSP-ova Uredbe 651/2014. U skladu s Prilogom I. to se odnosi i na subjekte čiji su suosnivači jedno ili više tijela javne vlasti pod uvjetom da udio tih tijela pojedinačno ili zajedno ne prelaze 25 % kapitala ili glasačkih prava u tim subjektima.
 
Grupa A
 
Prihvatljivi prijavitelji: trgovačka društva, obrti, ustanove u kulturi i umjetničke organizacije osnovane sukladno Zakonu o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva i upisane u Registar umjetničkih organizacija pri Ministarstvu kulture i medija te koje vode dvojno knjigovodstvo sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija.
 
Ukupna bespovratna sredstva: 21.000.000,00 €
Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 40.000,00 €
Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 995.000,00 €
 
Natječajna dokumentacija za Grupu A dostupna je na poveznici.
 
Grupa B
 
Prihvatljivi prijavitelji su: fizičke osobe izvan radnog odnosa koje obavljaju djelatnosti slobodnih zanimanja i članovi su jedne od umjetničkih strukovnih udruga na temelju čijih se potvrda ostvaruju porezne olakšice, obrti, umjetničke organizacije osnovane sukladno Zakonu o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva i upisane u Registar umjetničkih organizacija pri Ministarstvu kulture i medija te koje vode dvojno knjigovodstvo sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija, trgovačka društva i ustanove u kulturi.
 
Ukupna bespovratna sredstva: 12.180.702,10 €
Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 15.000,00 €
Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 300.000,00 €
 
Natječajna dokumentacija za Grupu B dostupna je na poveznici.
 
 
 

Vijesti i aktualnosti