clanak False

Javni natječaj za energetsku obnovu kulturne baštine

23.12.2021.
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je 22. prosinca 2021. Javni natječaj za energetsku obnovu kulturne baštine.
Predmet Natječaja je dodjela sredstava Fonda za sufinanciranje energetske obnove postojećih zgrada javne namjene (u daljnjem tekstu: zgrada) koje imaju status kulturnog dobra i nisu oštećene u potresu.

Status kulturnog dobra u smislu ovog Natječaja imaju zgrade koje:
• su pojedinačno zaštićeno kulturno dobro
• se nalaze unutar zaštićene kulturno-povijesne cjeline.
Korisnici sredstava Fonda u smislu ovog Natječaja su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (u daljnjem tekstu: JLP(R)S), tijela državne uprave, javne ustanove i proračunski korisnici.
 
Ukupno raspoloživ iznos sredstava Fonda po ovom Natječaju iznosi 30.000.000,00 kuna.
Bespovratna sredstva po ovom Natječaju dodjeljuju se putem sredstava pomoći, u iznosu do najviše 2.000.000,00 kuna po prijavi, odnosno do:
- 80% opravdanih troškova na područjima posebne državne skrbi i prvoj skupini otoka,
- 60% opravdanih troškova na brdsko-planinskim područjima i drugoj skupini otoka,
- 40% opravdanih troškova na ostalim područjima Republike Hrvatske,
što se određuje prema lokaciji prijavljene zgrade.

Podnošenje prijava na Natječaj započinje 22. prosinca 2021. godine u 14:00 sati.
Rok za dostavu prijava na Natječaj završava 10. veljače 2022. godine u 14:00 sati.

Dodatne informacije dostupne su na sljdedećoj poveznici.

Vijesti i aktualnosti