clanak False

Javni poziv za dostavu zahtjeva za sufinanciranje projekta iz Programa LIFE 2021. – 2027. koji se prijavljuju na LIFE natječaj za 2021.

25.10.2021.
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je 20. listopada 2021.  Javni poziv za dostavu zahtjeva za sufinanciranje projekta iz Programa LIFE 2021. – 2027. koji se prijavljuju na LIFE natječaj za 2021. godinu, kojim je osigurano nacionalno sufinanciranje za projekte standardnih djelovanja koji se prijavljuju na natječaj programa LIFE u 2021. godini.
 
Program LIFE je financijski instrument Europske unije koji potiče razvoj i provedbu inovativnih odgovora na izazove u provedbi i dostizanju ciljeva u području okoliša i klimatskih aktivnosti. U novom programskom razdoblju koje je stupilo na snagu ove godine (2021.-2027.) Program LIFE odabrane projekte sufinancira u iznosu do 60%, odnosno do najviše 75% za projekte usmjerene aktivnostima očuvanja prioritetnih vrsta i stanišnih tipova propisanih EU direktivama o staništima i pticama.
 
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost će projekte, koji se prijave po ovom Javnom pozivu, a koji budu odabrani za financiranje iz Programa LIFE za 2021. godinu, sufinancirati u visini do 50% od preostalog iznosa koji korisnik mora samostalno osigurati.
 
Prihvatljivi prijavitelji odnosno korisnici sredstava su:
  • Trgovačka društva i druge pravne osobe,
  • Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave,
  • Tijela državne uprave,
  • Ostali proračunski i izvanproračunski korisnici,
  • Organizacije civilnog društva. 
Rok za prijavu projektnih prijedloga za nacionalno sufinanciranje je 9. studenog 2021.
 
Dodatne informacije dostupne su na poveznici.

Vijesti i aktualnosti