clanak False

Ublažavanje, prilagodba klimatskim promjenama i zaštita ozonskog sloja

27.07.2021.
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je 23. srpnja 2021. Javni poziv za neposredno sufinanciranje radnih podloga za izradu Programa ublažavanja, prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja ili radnih podloga za izradu akcijskih planova energetski održivog razvitka i prilagodbe klimatskim promjenama (SECAP) i/ili izvješća o njihovoj provedbi (u daljnjem tekstu: Javni poziv), Referentni broj: JP Z0-6/2021.
 
PREDMET POZIVA
Predmet ovog Javnog poziva je dodjela sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (u daljnjem tekstu: Fond) radi neposrednog sufinanciranja sredstvima pomoći jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave (u daljnjem tekstu: JLP(R)S), za izradu: 
a) Radnih podloga za izradu Programa ublažavanja klimatskih promjena, prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja (Program, isti je u obvezi izrade županije, Grada Zagreba i velikoga grada), 
b) Radnih podloga za izradu Akcijskih planova održivog energetskog razvoja i prilagodbe klimatskim promjenama (eng. Sustainable energy and climate action plan - SECAP) te, 
c) Izvješća o njihovoj provedbi.
 
KORISNICI SREDSTAVA 
Pravo na korištenje sredstava mogu ostvariti jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (JLP(R)S), odnosno za izradu radnih podloga Programa samo županije, Grad Zagreb i veliki gradovi.
 
SREDSTVA FONDA 
Fond će po ovom Javnom pozivu dodjeljivati sredstva: 
1. do 80% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, ukoliko se radi o: projektima koji se provode, odnosno korisnicima koji se nalaze na području posebne državne skrbi Republike Hrvatske (Zakon o područjima posebne državne skrbi, „Narodne novine" broj 86/08, 57/11, 51/13, 148/13, 76/14, 147/14, 18/15, 106/18) i u prvoj skupini otoka ( čl. 51., stavak 1. Zakona o otocima, „Narodne novine" broj 116/18, 73/20), 
2. do 60% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, ukoliko se radi o: projektima koji se provode, odnosno korisnicima koji se nalaze na području druge skupine otoka (čl. 51., stavak 1. Zakona o otocima, „Narodne novine" broj 116/18, 73/20), odnosno na području određenom kao brdsko-planinsko područje (Zakon o brdskoplaninskim područjima, „Narodne novine" broj 118/18 i Odluka o obuhvatu i razvrstavanju jedinica lokalne samouprave koje stječu status brdsko-planinskog područja („Narodne novine" broj 24/19)), 
3. do 40% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, ukoliko se radi o: projektima koji se provode, odnosno korisnicima koji se nalaze na ostalim područjima Republike Hrvatske.
Prijavitelj može ostvariti sredstva Fonda po ovom Javnom pozivu najviše do 120.000,00 kn.
Iznos raspoloživih sredstava Fonda po ovom Javnom pozivu osiguran je Izmjenama i dopunama financijskog plana Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu na aktivnosti Potpora prilagodbi klimatskim promjenama (K200021 ), te iznosi 4.000.000,00 kuna.
 
ROK ZA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA
Rok za dostavu zahtjeva počinje danom objave Javnog poziva na mrežnoj stranici Fonda, a završava istekom kalendarske godine 31. prosinca 2021. godine ili danom iskorištenosti predviđenih sredstava namijenjenih predmetu ovog Javnog poziva, ovisno koji uvjet prije nastupi.
 
Dodatne informacije o ovome Javnom pozivu dostupne su na poveznici.

Vijesti i aktualnosti