clanak False

Javni poziv za nabavu kondenzacijskih bojlera i kondenzacijskih kotlova

21.07.2021.
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (u daljnjem tekstu: Fond) objavio je dana 21. srpnja 2021. Javni poziv za nabavu kondenzacijskih bojlera i kondenzacijskih kotlova  (u daljnjem tekstu: Poziv).
Predmet Poziva je dodjela sredstava Fonda zgradama na području Grada Zagreba, Zagrebačke županije, Krapinsko-zagorske županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije, oštećenima potresima od 22. ožujka te 28. i 29. prosinca 2020. godine za sufinanciranje nabave odnosno:
1. kupnje kondenzacijskih bojlera za pojedinačne stambene jedinice unutar obiteljskih kuća, višestambenih zgrada ili stambeno-poslovnih zgrada,
2. kupnje i ugradnje kondenzacijskih kotlova za zajedničke kotlovnice višestambenih zgrada ili stambeno-poslovnih zgrada.

Korisnici sredstava Fonda su:
​• Fizičke osobe – građani, vlasnici/suvlasnici stanova i obiteljskih kuća,
• Upravitelji zgrada, koji sukladno posebnom propisu zastupaju vlasnike/suvlasnike stambeno-poslovnih i višestambenih zgrada. 

Ukupno raspoloživ iznos sredstava Fonda po ovom Pozivu iznosi 32.000.000,00 kuna.
Bespovratna sredstva po ovom Pozivu dodjeljuju se u iznosu do 80% opravdanih troškova:
• za nabavu kondenzacijskog bojlera: najviše 8.000,00 kuna po stambenoj jedinici,
• za nabavu kondenzacijskog kotla: najviše 4.500,00 kuna po stanu/poslovnom prostoru, odnosno najviše 300.000,00 kuna po jednoj višestambenoj zgradi odnosno stambeno-poslovnoj zgradi.

Podnošenje prijava započinje 29. srpnja 2021. godine u 9:00 sati.
Poziv traje do isteka kalendarske godine ili do iskorištenja sredstava, ovisno o tome što prije nastupi.
Građani mogu prijavu na Poziv podnijeti na jedan od sljedećih načina:
• pisanim putem, popunjavanjem prijavnog obrasca (Prilog 2. Poziva) i dostavom obvezne dokumentacije putem pošte ili osobnom dostavom putem prijamnog ureda Fonda, na adresu Radnička cesta 80, 10000 Zagreb,
• elektroničkim putem, unosom podataka i učitavanjem dokumentacije u sustav ePrijave preko mrežne stranice Fonda https://prijave.fzoeu.hr

Dodatne informacije o ovome Pozivu dostupne su na poveznici.

Vijesti i aktualnosti