clanak False

Završena 2. faza projekta TRIBUTE

28.12.2021.
Na kraju drugog projektnog razdoblja, osim finaliziranja predviđenih aktivnosti,  partnerski konzorcij projekta TRIBUTE uspješno je usvojio platformu znanja, kao osnovni alat za cjelovitu provedbu projekta.
Zbog ograničenja koje je nametnula COVID-19 pandemija, projektu je bio potreban dinamičan i interaktivni web alat za jednostavniju komunikaciju između projektnih partnera. Iz tog razloga uvedena je platforma dionika „EUSAIR Stakeholder Platform – ESP“, kojom upravlja Marche Region, talijanski partner u projektu EUSAIR Facility Point, Interreg ADRION.
ESP je usvojen kao TRIBUTE platforma znanja i do sada se koristio za organiziranje on-line sastanaka među projektnim partnerima. U budućnosti će se koristiti za dijeljenje rezultata pilot akcija i za razmjenu najboljih praksi s dionicima koji sudjeluju u TRIBUTE živućim laboratorijima. Platforma nudi funkcionalnu i tehničku podršku za interakciju među dionicima, kao i za dijeljenje informacija. Ovaj oblik bilateralnog partnerstva između EUSAIR Facility Pointa i TRIBUTE projekta, predstavlja dodatnu vrijednost za program Interreg ADRION, ostvarenu kroz ispreplitanje dvaju programskih projekata.

Što se tiče temeljnih projektnih aktivnosti, većina TRIBUTE partnera pokrenula je svoje živuće laboratorije. Novi Sad uspješno je na ovu temu organizirao 6 sastanaka. Općina Milano održala je početni sastanak s pružateljima usluga zajedničkog transporta. Gradovi Ljubljana i Maribor početne su sastanke predvidjeli u prosincu, dok drugi projektni partneri (Zagreb, Sarajevo, Podgorica i Patras) svoje aktivnosti u sklopu živućih laboratorija planiraju pokrenuti početkom 2022. godine.
Metodologija za akcijski plan projekta TRIBUTE bit će dovršena u narednim tjednima, uključujući zajednički okvir za provedbu nekoliko pilot akcija, u skladu s utvrđenim Nacionalnim planom oporavka i otpornosti, gradskim Planom održive urbane mobilnosti i drugim projektima za gradsku mobilnost. Uspješnost pristupa ocjenjivat će se prema učinkovitosti živućeg laboratorija u odnosu na njegovo usvajanje i unutar drugih projekata mobilnosti u gradovima.

Za više informacija posjetite službenu web stranicu projekta TRIBUTE.

Ovo priopćenje za javnost nastalo je uz financijsku pomoć Europske unije. Sadržaj priopćenja isključiva je odgovornost TRIBUTE partnerskog konzorcija i ni pod kojim se okolnostima ne može smatrati da odražava stav tijela Europske unije i/ili ADRION programa.
 

Vijesti i aktualnosti