clanak False

Projekt TRIBUTE - Integrated and Innovative actions for sustainable Urban mobility upgrade

21.10.2021.
Grad Zagreb nastavlja aktivno sudjelovati u međunarodnom projektu TRIBUTE. Partnerski konzorcij projekta okupio se 22. srpnja na drugom sastanku Upravnog odbora, koji je ponovno održan online zbog nepredvidive epidemiološke situacije. Međutim, partneri na projektu imali su priliku razgovarati o bitnim tehničkim koracima projekta s naglaskom na dvama radnim paketima od iznimne važnosti za projekt TRIBUTE: Metodološkom okviru i procjeni te Identifikaciji akcijskih planova koji podržavaju provedbu inovativnih i održivih mjera mobilnosti.

Unutar prvog radnog paketa postignut je velik napredak u identifikaciji relevantnih dionika –  predstavljeno je više od 190 različitih dionika te prikupljeno 57 potpisanih pisama namjere. Ti su se podaci zatim koristili za izradu metodologije za stvaranje „živućih laboratorija“ kao novih oblika javno-privatnog partnerstava u kojima građani, tvrtke, istraživači i javne uprave surađuju kako bi pronašli inovativna rješenja za gradsku mobilnost. Navedeno se ne može postići bez odgovarajućih akcijskih planova. Stoga su predstavnici Grada Milana organizirali tri tematska tehnička sastanka s partnerima na projektu TRIBUTE u vezi s posebnim ciljevima akcijskih planova gradova partnera i identifikacijom pilot-akcije koje će se razviti u TRIBUTE „živućim laboratorijima“. Ovi mrežni sastanci bili su posebno usredotočeni na jedan od sljedećih strateških pristupa za održivu mobilnost u Jadransko-jonskoj regiji: inovativne usluge javnog prijevoza, "zelenu" mrežu biciklističkih ruta i upravljanje zagušenim cestovnim koridorima.

Sukladno postavljenim ciljevima unutar projekta Grad Zagreb sudjelovao je na grupnom sastanku koji se tematski odnosio na "zelenu" mrežu biciklističkih ruta. Nastavno na ishode sastanaka i informacije koje su se partneri obvezali poslati naknadno, Grad Milano uspješno je tijekom listopada kompilirao podatke za opću identifikaciju pilot-akcija te izradio bazu za osmišljavanje metodologije za akcijske planove projekta TRIBUTE.

Detaljnije informacije o projektu možete pronaći ovdje.


Ovo priopćenje za javnost nastalo je uz financijsku pomoć Europske unije. Sadržaj priopćenja isključiva je odgovornost TRIBUTE partnerskog konzorcija i ni pod kojim se okolnostima ne može smatrati da odražava stav tijela Europske unije i/ili ADRION programa.

Gradske vijesti - 2021.