clanak False

Održan drugi sastanak URBACT lokalne grupe u okviru projekta „GENPROCURE - Ravnopravnost spolova u javnoj nabavi“

22.04.2024.

U četvrtak, 18. travnja 2024. godine u prostorijama Gradskog ureda za financije i javnu nabavu na adresi Avenija Dubrovnik 15, održana je druga radionica URBACT lokalne grupe (u nastavku teksta: ULG grupa) u sklopu projekta „GenProcure – ravnopravnost spolova u javnoj nabavi“.
 
Cilj drugog sastanka ULG grupe bio je predstaviti sažetak putovanja iz Švedske te upoznavanje s predstojećim aktivnostima u okviru projekta. Predstavljene su smjernice za izradu dokumenta Integriranog akcijskog plana što je ujedno i cilj projekta. Raspodijeljeni su zadaci između članova grupe i službenika grada za izradu početnih djelova navedenog plana.
 
Sudionici ULG grupe su predstavnici javnog, privatnog sektora te organizacija civilnog društva i akademske zajednice a za a koordinatoricu grupe imenovana je gđa Kristina Ercegović, predstavnica poduzetnika.