clanak False

Objavljen poziv za dodjelu bespovratnih sredstava "Pružanje privremenog smještaja radi pokrivanja potreba stanovništva pogođenog potresom 22. ožujka 2020. godine..."

02.04.2021.
Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine objavilo je 1. travnja 2021. poziv na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava u otvorenom postupku pod nazivom Pružanje privremenog smještaja radi pokrivanja potreba stanovništva pogođenog potresom 22. ožujka 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije, Referentna oznaka: FSEU.MPGI.01.
 
PREDMET POZIVA
Predmet poziva je financiranje pružanja privremenog smještaja radi pokrivanja potreba stanovništva pogođenog potresom 22. ožujka 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije.
 
SVRHA (CILJ) POZIVA
Svrha poziva je nadoknada javnih rashoda za osiguranje privremenog smještaja stanovništva čije su nekretnine stradale u potresu 22. ožujka 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije.
 
FINANCIJSKA ALOKACIJA, IZNOSI I INTENZITETI BESPOVRATNIH SREDSTAVA, OBVEZE PRIJAVITELJA
Bespovratna sredstva dodjeljuju se putem otvorenog postupka dodjele, do iskorištenja alokacije Poziva, odnosno najkasnije do 31.12.2021. godine do 10:00 sati ovisno što nastupa ranije.
Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 53.300.000,00 HRK, a osiguran je u Državnom proračunu RH iz Fonda solidarnosti Europske unije (FSEU).
Intenzitet potpore iznosi 100% prihvatljivih troškova
 
PRIHVATLJIVOST PRIJAVITELJA
Prihvatljivi su sljedeći prijavitelji:
- tijela državne uprave prema Zakonu o sustavu državne uprave („Narodne novine“, br. 66/19) i Zakonu o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave („Narodne novine“, br. 85/20);
- jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave prema Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i Zakonu o Gradu Zagrebu („Narodne novine“, br. 62/01, 125/08, 36/09, 119/14, 98/19, 144/20);
 
PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI
Prihvatljiva aktivnost koja se može financirati u okviru ovog Poziva je pružanje privremenog smještaja radi pokrivanja potreba stanovništva pogođenog potresom od 22. ožujka 2020. godine.
 
ROK ZA PREDAJU PROJEKTNOG PRIJEDLOGA
Poziv se provodi kao otvoreni postupak s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do iskorištenja financijske alokacije, odnosno do 31.12.2021. godine do 10:00 sati, ovisno o tome što prije nastupi.
Dostava projektnog prijedloga dozvoljena je najranije od dana objave Poziva.
  
Dodatne informacije i dokumentacija dostupne su na poveznici.

Vijesti i aktualnosti