clanak False

Energetska obnova višestambenih zgrada oštećenih u potresima oznake NPOO.C6.1.R1-I2.01

01.06.2023.
Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, objavilo je poziv Energetska obnova višestambenih zgrada oštećenih u potresima, oznake NPOO.C6.1.R1-I2.01. Bespovratna sredstva dodjeljivat će se iz Mehanizma za oporavak i otpornost u okviru instrumenta „EU sljedeće generacije“ kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. - 2026. godine, za što je osigurana alokacija u iznosu od 27 milijuna eura.
 
Svrha/cilj ovog poziva je provođenje integralne energetske obnove, dubinske obnove i sveobuhvatne obnove višestambenih zgrada oštećenih u potresima koje će rezultirati uštedom godišnje potrebne toplinske energije za grijanje (QH,nd) (kWh/god) od najmanje 50% u odnosu na stanje prije obnove na razini svakog projektnog prijedloga. Zgrade oštećene u potresu koje su upisane u Registar kulturnih dobara RH (kao pojedinačno zaštićeno nepokretno kulturno dobro ili kao dio kulturno-povijesne cjeline) trebaju ostvariti uštede primarne energije (Eprim) na godišnjoj razini od najmanje 30% u odnosu na potrošnju energije prije obnove zgrade.
 
Pozivom će se sufinancirati izrada projektne dokumentacije i energetska obnova višestambenih zgrada oštećenih u potresima 22. ožujka te 28. i 29. prosinca 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije.
 
Sukladno klasifikaciji uporabljivosti višestambenih zgrada oštećenih potresima, energetska obnova višestambenih zgrada sljedećih kategorija uporabljivosti je prihvatljiva za sufinanciranje:
1) U2 – Uporabljivo s preporukom
2) PN1 – Privremeno neuporabljivo (u potpunosti ili djelomično)
3) PN2 – Privremeno neuporabljivo
4) N1 – Neuporabljivo
5) N2 – Neuporabljivo.
 
Ukupna bespovratna sredstva: 27.000.000,00 €
Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 40.000,00 €
Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 4.500.000,00 €
 
Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog poziva: mikro poduzetnici, mali poduzetnici, srednji poduzetnici, veliki poduzetnici, građani te trgovačka društva čiji su osnivači javnopravna tijela.
 
Rok za podnošenje projektnih prijava je 22.08.23, 16:00.
 
Također, Ministarstvo od 7. lipnja 2023. organizira informativne radionice za potencijalne prijavitelje.
 
Više informacija o pozivu i radionicama možete pronaći na poveznici.

Vijesti i aktualnosti