clanak False

Hrvatska predsjeda Strategijom Europske unije za jadransku i jonsku regiju i Jadransko-jonskom inicijativom

26.06.2023.
Hrvatska je preuzela predsjedanje Strategijom Europske unije za jadransku i jonsku regiju (EUSAIR) i Jadransko-jonskom inicijativom dana 1. lipnja 2023. godine.

Ovo jednogodišnje predsjedanje obuhvaća četiri države članice EU-a (Grčku, Italiju, Hrvatsku i Sloveniju) i šest država nečlanica (Albaniju, Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, San Marino, Sjevernu Makedoniju i Srbiju). Hrvatska je već jednom ranije predsjedala Strategijom (2015.-2016.), kao i tri puta Jadransko-jonskom inicijativom (2000.-2001.; 2007.-2008.; 2015.-2016.). Trenutno predsjedanje Hrvatske Strategijom i Jadransko-jonskom inicijativom poklapa se s 10. godišnjicom članstva Republike Hrvatske u Europskoj uniji.

Jedna od ključnih tema hrvatskog predsjedanja bit će revizija strategije i njezina revalorizacija u kontekstu novih okolnosti u jadransko-jonskoj makroregiji i Europskoj uniji, kako bi ona postala bolje prilagođena za budućnost. Hrvatska će poticati stavljanje ujednačenijeg naglaska na pomorsku (plavu) i kontinentalnu (zelenu) komponentu Strategije u njezinom budućem razvoju te će razmotriti sve inicijative koje idu u tom smjeru. Također, Hrvatska će poticati raspravu o snažnijoj podršci Strategije procesu proširenja EU-a. U skladu s ovim temeljnim načelima, moto hrvatskog predsjedanja Strategijom je Plavo-zelena Strategija budućnosti.

Tijekom godinu dana predsjedanja, Hrvatska će imati nekoliko političkih prioriteta i tematskih prioriteta:

Politički prioriteti
  • Transformacija Strategije u novim makroregionalnim okolnostima
  • Dovršetak procesa revizije – u susret socijalno osviještenijoj Strategiji
  • Institucionalno povezivanje u okviru makroregionalnih strategija
Tematski prioriteti
  • Veća otpornost kroz bolju povezanost
  • Održivi rast i turizam
  • Društvena kohezija

Zajednička suradnja u okviru Jadransko-jonske inicijative usmjerena je na poticanje razvoja, kroz proces razmjene znanja i informacija. Hrvatsko predsjedništvo Inicijativom će se fokusirati na sljedeća pitanja:
  • Proširenje EU-a
  • Osnaživanje žena
  • Mladi
  • Sveučilišnu suradnju – Forumi civilnog društva

Inauguracijska konferencija hrvatskog predsjedanja održana je 20. lipnja 2023. godine na kojoj je prisustvovalo preko 280 sudinonika iz zemalja sudionica Strategije te predstavnika regionalne i lokalne razine iz Republike Hrvatske, dok će najvažniji događaj predsjedanja, 9. godišnji forum EUSAIR-a, biti održan u svibnju 2024. godine.

Više informacija o navedenom dostupno je u brošuri.
 

Vijesti i aktualnosti