clanak False

Europska komisija donijela revidirane Smjernice za regionalne potpore

20.04.2021.
Europska komisija donijela je 19. travnja 2021. revidirane Smjernice EU-a za regionalne državne potpore („Smjernice za regionalne potpore”) kojima se utvrđuju pravila u skladu s kojima države članice mogu dodjeljivati državne potpore poduzetnicima radi doprinosa gospodarskom razvoju područja u EU-u koja su u nepovoljnom položaju, uz ravnopravne uvjete za sve države članice.
Revidirane Smjernice stupit će na snagu 1. siječnja 2022.
Smjernice za regionalne potpore prvi su skup pravila o državnim potporama koji se revidira nakon objave europskog zelenog plana i europske industrijske i digitalne strategije.
Regionalne potpore važan su instrument koji države članice koriste za jačanje regionalnog razvoja.
 
Revidirane Smjernice za regionalne potpore uključuju niz ciljanih prilagodbi u svrhu pojednostavnjenja na temelju iskustva stečenog primjenom prethodnih pravila te kako bi se uzeli u obzir novi prioriteti politike povezani s europskim zelenim planom i europskom industrijskom i digitalnom strategijom. Ključni elementi revidiranih smjernica:
  • Povećanje udjela stanovništva područja prihvatljivih za regionalne potpore u ukupnom stanovništvu EU-a na 48 % (u odnosu na 47 %) i ažurirani popis potpomognutih područja „a” i unaprijed definiranih područja „c” na temelju najnovijih dostupnih statističkih podataka Eurostata o BDP-u (2016. – 2018.) i nezaposlenosti (2017. – 2019.). Kriteriji za određivanje potpomognutih područja, za koja se u prethodnom razdoblju pokazalo da dobro funkcioniraju, ostali su nepromijenjeni. Istovremeno će države članice imati veću fleksibilnost odrediti na kartama takozvana područja „c” koja nisu unaprijed definirana: uz kriterije koji su već bili na snazi Komisija je uvela pojednostavnjenje kako bi se državama članicama omogućilo da područjima pravedne tranzicije, koja se suočavaju s posebnim poteškoćama povezanima s tranzicijom, jednostavno dodijeli status područja „c” koja nisu unaprijed definirana.
  • Veći maksimalni intenziteti potpore za ciljeve europskog zelenog plana i digitalne strategije radi dodatnog poticanja ulaganja na područjima EU-a koja su u nepovoljnom položaju. Osim toga, Smjernice uključuju povećane intenzitete potpore:
- i. za najudaljenije regije
- ii. za granična područja
- iii. za područja pravedne tranzicije na područjima koja su u najnepovoljnijem položaju te
- iv. za područja suočena s gubitkom stanovništva.
Usto, mala i srednja poduzeća (MSP-ovi) zadržavaju veći maksimalni intenzitet potpore od velikih poduzeća.
  • Valjanost karata regionalnih potpora u razdoblju 2022. – 2027., s time da je za 2023. predviđeno preispitivanje u sredini programskog razdoblja na temelju ažuriranih statističkih podataka koji odražavaju novija gospodarska kretanja, što regijama omogućuje oporavak od krize.
  • Opće pojednostavnjenje strukture smjernica, pojašnjenje nekih definicija i terminologije te neke ciljane izmjene s obzirom na europski zeleni plan i industrijsku i digitalnu strategiju EU-a.
 
Dodatne informacije dostupne su na stranicama Europske komisije.

Vijesti i aktualnosti