clanak False

InvestEU - Program EU-a za poticanje ulaganja

12.03.2021.
Europska unija programom InvestEU nastavlja poticati ulaganja, davati potporu oporavku i pripremati gospodarstvo za budućnost.
 
Zastupnici su na plenarnoj sjednici od 8. do 11. ožujka odobrili pravila o  programu InvestEU za razdoblje 2021. – 2027. Program se nadovezuje na Europski fond za strateška ulaganja, koji je 2015. uspostavljen kao temelj Junckerova plana za mobilizaciju javnih i privatnih ulaganja u Europi. Novi program objedinjuje financijske instrumente za potporu ulaganjima ključnima za gospodarski rast.
 
Programom se uspostavlja jamstvo EU-a u iznosu od oko 26,2 milijardi eura, kojim se investicijskim partnerima omogućava preuzimanje većih rizika i potpora projektima. Glavni investicijski partner i dalje će biti Europska investicijska banka, ali izravan pristup jamstvu EU-a također će imati nacionalne razvojne banke u državama članicama EU-a i međunarodne financijske institucije. Podupiranjem projekata koji će privući mnoge druge ulagače u okviru programa InvestEU želi se mobilizirati više od 372 milijarde eura ulaganja diljem EU-a, čime bi se pridonijelo oporavku i dugoročnim prioritetima EU-a.
 
Države članice EU-a moći će dodijeliti sredstva za InvestEU i iz strukturnih fondova ili sredstava iz Mehanizma za oporavak i otpornost.
 
Jamstvo EU-a namijenjeno je za četiri područja:
• održivu infrastrukturu: 9,9 milijardi eura
• istraživanje, inovacije i digitalizaciju: 6,6 milijardi eura
• mala i srednja poduzeća: 6,9 milijardi eura
• socijalna ulaganja i vještine: 2,8 milijardi eura.
 
Više informacija dostupno je na poveznici.

Vijesti i aktualnosti