clanak False

Održan prvi transnacionalni sastanak u okviru Projekta "GENPROCURE - Gender Equality in public Procurement“

28.11.2023.U okviru Projekta "GENPROCURE - Gender Equality in public Procurement“ održan je prvi transnacionalni sastanak projektnih partnera u općini Vila Nova de Famalicăo (Portugal) koja je ujedno i vodeći partner Projekta.

Na sastanku projektnog konzorcija, vodeći stručnjak projekta Matthew Baqueriza-Jackson predstavio je GenProcure mrežu koja se bavi temom rodno osjetljive javne nabave te prepoznaje izazove sa kojima se gradovi partneri susreću u provedbi postupaka javne nabave. Također, predstavljena je i studija unutar koje je napravljen profil gradova partnera koji sadrži informacije o demografiji i gospodarstvu svakog pojedinog grada, javnoj nabavi i rodnoj (ne)ravnopravnosti, postojećim aktivnostima oko rodno osjetljive javne nabave, kao i procjenu što gradovi rade u vezi s javnom nabavom, rodnom ravnopravnošću i rodno osjetljivom javnom nabavom te kako bi se postojeće aktivnosti mogle unaprijediti. Na sastanku je također definiran i plan aktivnosti te svih nadolazećih transnacionalnih i online sastanaka u okviru mreže.

Vodeći partner Vila Nova de Famalicăo predstavio je svoje aktivnosti i procedure koje se provode u području javne nabave i rodne jednakosti te su istaknuti izazovi sa kojima se susreću.

Na sastanku je definirana metodologija komunikacije između partnera te su predstavljeni idući koraci u promociji Projekta koju su obavezni odraditi svi projektni partneri.

Vijesti i aktualnosti