clanak False

Objavljen poziv "Energetska obnova višestambenih zgrada" NPOO.C7.2.I1.01.

04.04.2024.


Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine objavilo je Otvoreni poziv „Energetska obnova višestambenih zgrada“ NPOO.C7.2.I1.01.
 
Svrha Poziva je provođenje integralne energetske obnove, dubinske obnove i sveobuhvatne obnove višestambenih zgrada koja će rezultirati uštedom godišnje potrebne toplinske energije za grijanje (QH,nd) (kWh/god) od najmanje 50% u odnosu na stanje prije obnove na razini svakog projektnog prijedloga. Iznimno, zgrade upisane u Registar kulturnih dobara RH (kao pojedinačno zaštićeno nepokretno kulturno dobro ili kao dio kulturno-povijesne cjeline), koje ne mogu ostvariti gore spomenuti uvjet, trebaju ostvariti uštede primarne energije (Eprim) na godišnjoj razini od najmanje 30% u odnosu na stanje prije obnove, također na razini svakog pojedinog projektnog prijedloga.
 
Predmet Poziva je sufinanciranje izrade projektne dokumentacije i energetska obnova postojećih višestambenih zgrada neoštećenih u potresima te onih koje su bile oštećene u potresima 22. ožujka te 28. i 29. prosinca 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije, no u međuvremenu su već provele hitne sanacije, odnosno nekonstrukcijsku ili konstrukcijsku obnovu. Pozivom se podupiru mjere energetske učinkovitosti, korištenje obnovljivih izvora energije, mjere povećanja potresne otpornosti zgrade, sigurnosti u slučaju požara, osiguranja zdravih unutarnjih klimatskih uvjeta, osiguranja pristupačnosti osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti, ugradnje elemenata zelene infrastrukture, održive urbane mobilnosti i elektromobilnosti.

Pozivom se predviđa nekoliko kategorija obnove sukladno Programu energetske obnove višestambenih zgrada za razdoblje do 2030. godine i Programu energetske obnove zgrada koje imaju status kulturnog dobra za razdoblje do 2030. godine:
  • Integralna energetska obnova
  • Dubinska obnova
  • Sveobuhvatna obnova.

Ukupna bespovratna sredstva: 94.235.322,37 €
Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 55.000,00 €
Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 6.500.000,00 €

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Poziva:
  • Mikro poduzetnici
  • Mali poduzetnici
  • Srednji poduzetnici
  • Veliki poduzetnici
  • Građani
  • Trgovačko društvo

Datum početka zaprimanja projektnih prijava: 29.03.24, 13:00
Rok za podnošenje projektnih prijava: 03.06.24, 16:00
 
Više informacija o Pozivu možete pronaći poveznici.

Vijesti i aktualnosti