clanak False

Objavljen Poziv „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama – faza VI“ SF.2.4.06.01.

07.08.2023.Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama – faza VI“ SF.2.4.06.01.
 
Prihvatljivi prijavitelji u sklopu ovog poziva su osnivači osnovnih i srednjih škola (javnih i privatnih škola s pravom javnosti) sukladno članku 90. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/12, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 , 64/2020 i 151/22).
 
Partneri: Prijavitelj mora djelovati u partnerstvu s redovitim/posebnim osnovnoškolskim/srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama čiji učenici sudjeluju u projektu. Partneri na projektu mogu biti i drugi osnivači osnovnih/srednjih škola koji se nalaze na području jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave Prijavitelja.
 
Sažetak: U sklopu ovog poziva financirat će se osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama.
 
Opći cilj: Osiguravanje inkluzivnog obrazovanja učenika s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno obrazovnim ustanovama.
 
Specifični cilj: Pružiti potporu uključivanju učenika s teškoćama u razvoju u osnovnoškolske i srednjoškolske odgojno-obrazovne ustanove kako bi se osigurali uvjeti za poboljšanje njihovih obrazovnih postignuća, uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje.
 
Ciljna skupina: Ciljna skupina odnosi se na učenike s teškoćama u razvoju uključene u osnovnoškolske ili srednjoškolske programe u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama koji svladavaju nastavni plan i program škole koju pohađaju, ali imaju teškoće koje ih sprečavaju u funkcioniranju bez pomoćnika u nastavi/stručnog komunikacijskog posrednika (PUN/SKP), a sukladno Pravilniku o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (NN 24/2015) i Pravilniku o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima (NN 102/2018, 59/2019, 22/2020, i njegove naknadne izmjene i dopune).
 
Ukupan iznos Poziva: 24.000.000,00 EUR
ESF sufinanciranje (85%):  20.400.000,00 EUR
Nacionalno sufinanciranje (15%): 3.600.000,00 EUR
 
Projektni prijedlozi podnose se isključivo putem aplikacije https://pun.eupozivi.esf.hr/.
 
Datum početka zaprimanja projektnih prijava je od 21. kolovoza 2023. godine.
 
Natječajna dokumentacija dostupna je na poveznici.

Vijesti i aktualnosti