clanak False

Objavljen “Drugi poziv za sufinanciranje nabave autobusa za pružanje usluga javnoga gradskog prijevoza„

15.03.2021.
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture 12. ožujka 2021. godine objavilo je poziv na dostavu projektnih prijedloga “Drugi poziv za sufinanciranje nabave autobusa za pružanje usluga javnoga gradskog prijevoza„.
 
CILJ POZIVA
Cilj poziva jest razvoj i unapređenje prometnih sustava prihvatljivih za okoliš (uključujući one s niskom razinom buke) i prometnih sustava s niskim emisijama CO2, uključujući unutarnje plovne putove i pomorski prijevoz, luke, multimodalne veze i aerodromsku infrastrukturu, radi promicanja održive regionalne i lokalne mobilnosti. Pozivom se planira unaprijediti javni gradski prijevoz i dovesti do povećanja korištenja javnoga gradskog prijevoza u odnosu na osobna vozila, i to kroz osuvremenjivanje voznog parka i osiguravanje odgovarajućih i sigurnih vozila za prijevoz putnika zamjenom zastarjela voznog parka.
Poziv je nastavak aktivnosti prethodnog poziva (KK.07.4.2.03. – „Poziv na dostavu projektnih prijedloga za nabavu autobusa za pružanje usluge javnoga gradskog prijevoza“), kojim se želi završiti pokrenuti ciklus modernizacije autobusnih voznih parkova korisnika prethodnog poziva i time koncentracijom ulaganja postići gore opisanu svrhu u najvećoj mogućoj mjeri s obzirom na raspoloživa sredstva. 
 
PREDMET POZIVA
Predmet poziva jest zamjena zastarjela voznog parka i osiguranje odgovarajuće razine usluge javnog prijevoza na linijama koje su predmet ugovora o javnim uslugama sklopljenim između tijela javne vlasti i prijevoznika.
 
PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI
Prihvatljivi prijavitelji jesu trgovačka društva čiji su osnivači javnopravna tijela te su unaprijed definirani:
• Promet d. o. o. Split – OIB: 13421314997
• Liburnija d. o. o. Zadar – OIB: 03655700167
• Autopromet d. o. o. Sisak – OIB: 71445870691
• Autotrolej d .o. o. Rijeka – OIB: 19081493664
• ZET d. o. o. Zagreb – OIB: 82031999604
• Libertas d. o. o. Dubrovnik – OIB: 36411681446
• Pulapromet d. o. o Pula – OIB: 96328250067
• GPP d. o. o Osijek – OIB: 96779488329
• Polet d. o. o Vinkovci – OIB: 49026633125.
 
PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI:
• osuvremenjivanje putničkog voznog parka (autobusa) s niskom emisijom CO2 za prijevoznike u javnom prijevozu
• doprinos projekta horizontalnim politikama
• promidžba i vidljivost
• upravljanje projektom i administracija.
 
UKUPNA RASPOLOŽIVA SREDSTVA
Najviši iznos bespovratnih sredstava iz Kohezijskog fonda koji se može dodijeliti unutar ovog poziva za dostavu projektnih prijedloga iznosi do 364.800.000,00 HRK.
Projekt se može sufinancirati u iznosu do 85 % prihvatljivih izdataka, do utvrđenog najvišeg iznosa bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti jednom projektnom prijedlogu.
Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po projektnom prijedlogu iznosi 5.000.000,00 HRK.
Najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti projektnom prijedlogu iznosi do 122.800.00,00 HRK.
 
ROK ZA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA
Krajnji rok za dostavu projektnih prijedloga: 30. rujna 2021. godine.
 
Više informacija dostupno je na poveznici.

Vijesti i aktualnosti