clanak False

Komisija pozdravlja politički dogovor o Prijedlogu uredbe o Europskom socijalnom fondu plus (ESF+)

03.02.2021.
Komisija pozdravlja politički dogovor koji su u Vijeću postigli Europski parlament i države članice EU-a o Komisijinu Prijedlogu uredbe o Europskom socijalnom fondu plus (ESF+).
ESF+ bit će glavni instrument EU-a namijenjen ulaganju u ljude. Njegov je cilj izgradnja uključivije i socijalno osjetljivije Europe. Podupirat će države članice u suzbijanju krize uzrokovane pandemijom koronavirusa, povećavanju zaposlenosti, omogućavanju pravedne socijalne zaštite i osposobljavanju kvalificirane i otporne radne snage spremne za prelazak na zeleno i digitalno gospodarstvo.
Ukupan proračun ESF-a plus iznosi 88 milijardi eura (u cijenama iz 2018.). Ta će se sredstva iskoristiti za ulaganje u ljude, otvaranje i očuvanje radnih mjesta, promicanje socijalne uključenosti, borbu protiv siromaštva i razvoj vještina potrebnih za digitalnu i zelenu tranziciju. U skladu s Prijedlogom Komisije uključivat će i ambiciozniju obvezu ulaganja u mlade i borbe protiv siromaštva djece.
U skladu s političkim dogovorom sredstva iz ESF-a plus bit će namijenjena za:
• ulaganja u mlade koji su posebno teško pogođeni socioekonomskom krizom nakon izbijanja pandemije koronavirusa. Države članice u kojima je stopa mladih koji nisu zaposleni, ne školuju se i ne osposobljavaju (tzv. NEET, od 15 do 29 godina) iznad prosjeka EU-a trebale bi najmanje 12,5 % svojih sredstava iz ESF-a plus namijeniti za pomoć tim mladima da steknu kvalifikaciju ili pronađu kvalitetno radno mjesto. Sve druge države članice moraju izdvojiti primjeren dio svojih sredstava iz ESF-a plus za ciljane aktivnosti kojima se podupiru mjere za zapošljavanje mladih. Komisija poziva države članice da osim te iskoriste i druge mogućnosti financiranja kako bi dodatno povećale ulaganja u mjere za zapošljavanje mladih.
• potporu najugroženijim osobama koje su izgubile radno mjesto i čija su se primanja smanjila: države članice morat će izdvojiti najmanje 25 % svojih sredstava iz ESF-a plus za promicanje socijalne uključenosti.
• osiguravanje hrane i osnovne materijalne pomoći za najpotrebitije tako što će se u ESF+ integrirati trenutačni Fond europske pomoći za najpotrebitije (FEAD). Sve države članice namijenit će najmanje 3 % svojih sredstava iz ESF-a plus za taj cilj.
• ulaganja u djecu koja su pretrpjela posljedice krize. Države članice u kojima je stopa siromaštva djece iznad prosjeka EU-a trebale bi namijeniti najmanje 5 % svojih sredstava iz ESF-a plus za rješavanje tog problema. Sve druge države članice moraju izdvojiti primjeren dio svojih sredstava iz ESF-a plus za ciljane mjere za suzbijanje siromaštva djece. Komisija poziva države članice da osim te iskoriste i druge mogućnosti financiranja kako bi dodatno povećale ulaganja u borbu protiv siromaštva djece.
• izravnu potporu socijalnim inovacijama u okviru novog tematskog područja Zapošljavanje i socijalne inovacije s namjenskom financijskom omotnicom od 676 milijuna eura.

Više informacija dostupno je na poveznici.

Vijesti i aktualnosti