clanak False

Prijavljeni projekti Grada Zagreba u sklopu Instrumenta za povezivanje Europe - CEF

26.02.2020.
Grad Zagreb je u srijedu 26. veljače 2020. godine prijavio ukupno četiri višemilijunska projekta u sklopu Instrumenta za povezivanje Europe – CEF, kojim se u financijskoj perspektivi 2014. − 2020. fokusirano ulaže u infrastrukturne prioritete Europske unije u području prometa, energetike i digitalne tehnologije. Svrha ovog novog instrumenta jest jačanje i modernizacija postojeće mrežne infrastrukture na području Europske unije. Ukupna vrijednost projekata s uključenim PDV-om iznosi 442.784.417,50 kuna, uz bespovratna financijska sredstva u iznosu od 357.867.846,00 kuna (s PDV-om).
U okviru poziva CEF-T-2019-MAP-General prijavljena su dva projekta izrade projektno-tehničke dokumentacije: TERRITORY – City of Zagreb infrastructure documentation of transport integration into the common road system and multi-modal transport solutions te CONCERN - Contribution to the bottlenecks elimination, traffic safety improvement and bridging the lack of transport links through the reconstruction and extension of Zagreb's thoroughfares. Ukupna vrijednost navedenih projekata jest 52.854.025,00 kuna (s PDV-om), od čega 26.427.012,50 kuna predstavlja iznos očekivanih bespovratnih sredstava (50 %). Projektima se planiraju stvoriti preduvjeti za unapređenje Transeuropske cestovne mreže TEN-T rasterećenjem problematičnih prometnih čvorišta u Zagrebu te integracijom javnih multimodalnih prometnih rješenja. Sukladno tome aktivnosti unutar projekta TERRITORY usredotočene su na osiguranje protočnosti te unapređenje odvijanja i upravljanja prometom na temelju izgradnje zapadnog mosta Jarun u sklopu produženja Vrapčanske ulice te rekonstrukcije dijela Sarajevske ulice s komunalnom infrastrukturom i tramvajskom prugom od Avenije Dubrovnik do Ranžirnog kolodvora Zagreb. Dodatno, izradom projektno-tehničke dokumentacije, što je primarni cilj i projekta CONCERN, ostvarit će se preduvjeti za izvođenje sljedećih značajnih građevinskih zahvata: 
• produženje Branimirove ulice u Sesvetama od Brestovečke ulice do Ulice Ivana Ančića (II. dionica) i od Ulice Ivana Ančića do Varaždinske ceste (III. dionica),
• produženje Šarengradske ulice od Ulice grada Vukovara do Jadranskog mosta,
• rekonstrukcija (denivelacija) raskrižja Ulice grada Vukovara i Avenije Marina Držića,
• rekonstrukcija (denivelacija) raskrižja Ulice grada Vukovara i Savske ceste.
 
Preostala dva projekta odnose se na izvođenje radova i adaptaciju prometne infrastrukture shodno ranije kreiranim idejnim projektima. Isti su prijavljeni unutar poziva CEF-T-2019-MAP-Cohesion, a njihova ukupna vrijednost iznosi 389.930.392,50 kuna (s PDV-om) uz stopu sufinanciranja od 85 % ukupno prihvatljivih troškova, pri čemu je Grad Zagreb u prijavi zatražio najviši iznos bespovratnih sredstava – 331.440.833,62 kn. Projektom Removal of the railway bottleneck through the construction of underpass in the City of Zagreb – Medpotoki street nastoji se eliminirati potencijalno usko grlo na ključnom željezničkom čvorištu Glavni kolodvor Zagreb – DG Savski Marof, a ostvarenje istoga planirano je izgradnjom podvožnjaka na križanju Ulice Medpotoki s Alejom Bologne, čime će se povećati protok prometa kroz sjeverni i južni dio grada Zagreba. Rješavanje problema neadekvatne željezničke infrastrukture na ključnoj točki Međunarodnog željezničkog kolodvora Zagreb – Dugo Selo glavni je cilj drugog projekta unutar ovog poziva - Removal of the railway bottleneck through the construction of underpass in the City of Zagreb – Gospić street. Željeznički prijelaz na Osječkoj ulici identificiran je kao jedna od kritičnih točaka, što uzrokuje zastoje u željezničkom, cestovnom i pješačkom prometu. Izgradnjom podvožnjaka na križanju Ulice kneza Branimira i Ulice Dragutina Mandla, koji će se vezati na pristupnu cestu produžene Gospićke ulice, smanjit će se prometno opterećenje i povećati stupanj sigurnosti u prometu.
Rezultati evaluacije projektnih prijedloga, koju provodi Izvršna agencija za inovacije i mreže Europske komisije, očekuju se najkasnije u lipnju 2020. godine.

Vijesti i aktualnosti