clanak False

Objavljen poziv „Sufinanciranje troškova uključivanja djece u socioekonomski nepovoljnoj situaciji u predškolske programe“

08.01.2021.
Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je 8. siječnja 2021. poziv na dostavu projektnih prijedloga pod nazivom „Sufinanciranje troškova uključivanja djece u socioekonomski nepovoljnoj situaciji u predškolske programe“.
 
Opći cilj Poziva jest povećati sudjelovanje djece iz skupina u socioekonomski nepovoljnom položaju u predškolskim programima u svrhu smanjenja rizika ranog napuštanja školovanja te rizika od siromaštva i socijalne isključenosti.
Specifični cilj Poziva jest pružiti podršku uključivanju djece iz skupina u socioekonomski nepovoljnom položaju u predškolske programe.
 
Prihvatljivi prijavitelji u sklopu Poziva jesu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.
 
Prihvatljivi partneri u sklopu Poziva jesu:
- osnivači dječjih vrtića sukladno članku 7. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju  koji geografski pripadaju području županije prijavitelja
- osnivači osnovnoškolskih odgojno-obrazovnih ustanova sukladno članku 90. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, a u kojima se provode programi predškolskog odgoja sukladno Pravilniku o posebnim uvjetima i mjerilima ostvarivanja programa predškolskog odgoja i koji geografski pripadaju području županije prijavitelja
- osnovnoškolska odgojno-obrazovna ustanova koja provodi program predškolskog odgoja u koju su upisana djeca koja će sudjelovati u projektu
- dječji vrtić u koji su upisana djeca koja će sudjelovati u projektu
- jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave na čijem području djeluje prijavitelj
- regionalne i lokalne razvojne agencije i regionalni koordinatori.
 
Prihvatljive aktivnosti jesu:
- uključivanje djece iz skupina u socioekonomski nepovoljnom položaju u predškolske programe kroz financiranje cjelodnevnog redovitog programa predškolskog odgoja i obrazovanja za djecu pripadnike ciljane skupine
- promidžba i vidljivost
- upravljanje projektom i administracija.
 
Ukupan iznos bespovratnih sredstava jest 150.000.000,00 HRK. Sufinanciranje iz Europskog socijalnog fonda iznosi 85 %.
 
Projektni prijedlozi mogu se podnositi od 8. siječnja 2021. do 22. ožujka 2021.
 
Dodatne informacije dostupne su na poveznici.

Vijesti i aktualnosti