clanak False

Objavljen poziv na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava „Obnova infrastrukture i opreme u području obrazovanja oštećene potresom“

28.01.2021.
Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je 28. siječnja 2021. otvoreni trajni poziv na dostavu projektnih prijedloga pod nazivom „Obnova infrastrukture i opreme u području obrazovanja oštećene potresom“.
 
CILJ  I SVRHA POZIVA
Pozivom će se podupirati provedba obnove infrastrukture i opreme, odnosno zgrada iz područja znanosti i obrazovanja, oštećene u potresu 22. ožujka 2020. na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije.
 
Svrha Poziva jest nadoknada sredstava projektima u području znanosti i obrazovanja za provedene hitne mjere zaštite, usluga utvrđivanja stanja, izrada snimki zatečena stanja, izrada dokumentacije za provedbu i same provedbe dovođenja zgrada u prijašnje stanje ili cjelovite obnove koja podrazumijeva dodatno poboljšanje konstrukcija uz prilagodbu suvremenim standardima, izvođenje radova osiguranja i stabiliziranja oštećenih dobara te popravak ili nabavu nove opreme oštećene u potresu 22. ožujka 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije.
 
PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJ/PARTNER
Prijavitelji/partneri u sklopu ovog Poziva jesu: 
• javno visoko učilište (i njegove sastavnice za neintegrirana sveučilišta) upisano u Upisnik visokih učilišta MZO-a
• javni znanstveni institut upisan u Upisnik znanstvenih organizacija MZO-a
• tijela državne uprave koja unutar svojeg ustrojstva imaju učilišta.
 
PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI
Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva jesu:
Grupa 1: hitne mjere sanacije
Grupa 2: priprema projektne i tehničke dokumentacije
Grupa 3: izvedba radova
Grupa 4: nabava opreme koja je stradala u potresu.
 
UKUPAN IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA
Ukupan iznos bespovratnih sredstava jest 953.868.867,49 HRK. Aktivnosti se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije.
 
ROK ZA PODNOŠENJE PROJEKTNIH PRIJEDLOGA
Projektni prijedlozi mogu se podnositi od 28. siječnja 2021. 
Krajnji rok za dostavu projektnih prijedloga jest do iskorištenja financijske alokacije, odnosno najkasnije do 30. studenoga 2021. godine, što nastupi ranije.
 
Dodatne informacije dostupne su na poveznici.

Vijesti i aktualnosti