clanak False

Objavljen poziv „ITU-Čuvar baštine kao katalizator razvoja, istraživanja i učenja – novi Hrvatski prirodoslovni muzej“

28.07.2020.
Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije objavilo je 27. srpnja 2020. poziv na dostavu projektnog prijedloga pod nazivom „ITU-Čuvar baštine kao katalizator razvoja, istraživanja i učenja – novi Hrvatski prirodoslovni muzej“.
 
Cilj Poziva  jest obnovom, opremanjem i dogradnjom palače Amadeo, u kojoj je smješten Hrvatski prirodoslovni muzej, ojačati kapacitete muzeja te pridonijeti razvoju gospodarske, znanstvene, obrazovne i kulturne djelatnosti Urbane aglomeracije Zagreb (UAZ-a).
 
Prihvatljivi prijavitelj u okviru ovog Poziva jest Hrvatski prirodoslovni muzej.
Prihvatljivi partner u okviru ovog Poziva jest Grad Zagreb.
Obavezan partner jest Turistička zajednica grada Zagreba.
 
Prihvatljive aktivnosti za financiranje u okviru ovog Poziva jesu:
• radovi na obnovi, rekonstrukciji i dogradnji palače Amadeo, u kojoj je smješten Hrvatski prirodoslovni muzej - zaštićeno nepokretno kulturno dobro (Registar kulturnih dobara RH, broj Z-619)
• opremanje Hrvatskog prirodoslovnog muzeja
- uspostava novog stalnog postava
- opremanje multimedijalne dvorane
- opremanje suvenirnice
- opremanje muzejske kavane
- opremanje laboratorija i akreditacija
• promocija i marketing - sukladno marketinškom planu i komunikacijskoj strategiji
• aktivnosti promidžbe i vidljivosti
• upravljanje projektom i administracija
• aktivnosti vezane uz promicanje horizontalnih načela.
 
Bespovratna sredstva dodjeljivat će se postupkom izravne dodjele za projekt identificiran na temelju metodologije prioritizacije koju provodi Grad Zagreb, središte Urbane aglomeracije Zagreb (UAZ-a), te je kao takav uključen u Strategiju razvoja UAZ-a. Projekt se u potpunosti provodi u UAZ-u, a prijavitelj se mora prijaviti na Poziv u partnerstvu.
 
Ukupan raspoloživi iznos bespovratnih sredstava iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR-a) za dodjelu u okviru ovog Poziva iznosi 57.264.012,25 HRK.
 
Prijedlozi će se zaprimati od 28. srpnja 2020. do 27. kolovoza 2020.
 
Dodatne informacije dostupne su na poveznici.

Vijesti i aktualnosti