clanak False

Europska komisija odobrila hrvatski program u iznosu od 202 milijuna EUR potpore poduzećima u sektorima turizma i sporta, pogođenima pandemijom koronavirusa

12.01.2021.
Europska komisija odobrila je 11. siječnja 2021. hrvatski program državnih potpora u iznosu od oko 202 milijuna EUR (1,525 milijardi HRK) za potporu poduzećima svih veličina koja djeluju u sportskom i turističkom sektoru (i izravno povezanima, kao što su iznajmljivanje smještaja i priprema i usluživanje hrane i pića, a pogođena su pandemijom koronavirusa. Program je odobren na temelju Privremenog okvira za državne potpore.
 
Glavna mu je svrha potpora poduzećima da dobiju pristup likvidnosti kako bi očuvala kontinuitet svoje gospodarske djelatnosti. Ta će se potpora dodijeliti u obliku i. jamstava za nove zajmove za obrtni kapital i ulaganja i ii. subvencioniranih kamatnih stopa za nove zajmove. Ukupan proračun programa iznosi 202 milijuna EUR (1,525 milijardi HRK).
Komisija je utvrdila da je hrvatski program u skladu s uvjetima utvrđenima u Privremenom okviru. Konkretno, potpora u obliku subvencioniranih kamatnih stopa za nove zajmove neće biti viša od 800 000 EUR po poduzetniku. Potpora u obliku jamstava za nove zajmove za obrtni kapital i zajmove za ulaganja ne premašuje 800 000 ili i. odnosi se na nove zajmove s dospijećem od najviše šest godina; ii. pokriće jamstva ograničeno je na 90 % glavnice zajma ili na 35 % ako je riječ o jamstvima za pokrivanje gubitaka u portfelju duga (first-loss guarantees); iii. predviđena je minimalna nadoknada jamstva; i iv. program sadržava adekvatne zaštitne mjere kako bi banke ili druge financijske institucije potporu doista usmjerile prema korisnicima kojima je potrebna.
Potpora će biti odobrena najkasnije do 30. lipnja 2021., i to samo poduzećima koja se 31. prosinca 2019. nisu smatrala poduzećima u teškoćama, uz iznimku mikropoduzeća i malih poduzeća koja su prihvatljiva čak i ako su 31. prosinca 2019. već bila u teškoćama. Hrvatska će osigurati usklađenost s pravilima o kumulaciji državnih potpora.
Komisija je zaključila da je ova mjera potrebna, primjerena i prikladna za otklanjanje ozbiljnih poremećaja u gospodarstvu države članice, u skladu s člankom 107. stavkom 3. točkom (b) UFEU-a i uvjetima utvrđenima u Privremenom okviru.
 

Vijesti i aktualnosti