clanak False

Održana 2. sjednica Savjeta za zdravlje

17.10.2023.

Mreža primarne zdravstvene zaštite, Mreža hitne medicine i sanitetskog prijevoza, nedostatak stručnog kadra u zdravstvu neke su od tema o kojima je bilo riječi na danas održanoj 2. sjednici Savjeta za zdravlje kojoj je predsjedala pročelnica Gradskog ureda za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom mr. sc. Lora Vidović, ujedno i predsjednica Savjeta.
 
Pročelnica Vidović izvijestila je članove Savjeta kako su na sastanku s Hrvatskim zavodom za hitnu medicinu usuglašene potrebe za  Grad Zagreb, koje će biti uvrštene u prijedlog nove Mreže hitne medicine i sanitetskog prijevoza. „Nacrt Mreže, s uvrštenim potrebama za Grad Zagreb, bio je u javnom savjetovanju te smo u postupku dodatno predložili i potrebu povećanja broja djelatnika u prijavno-dojavnoj jedinici sanitetskog prijevoza s predloženih šest na osam, upravo zato što je novom Mrežom predviđeno povećanje timova sanitetskog prijevoza.“ kazala je pročelnica Vidović.
 
Na sjednici Savjeta razvila se rasprava o nedostatku stručnog kadra u zdravstvu i potrebi osmišljavanja mjera za premošćivanje tog značajnog problema. Redistirbucija postojećih kadrovskih kapaciteta u zdravstvu, osnaživanje primarne zdravstvene zaštite kroz financiranje troškova specijalizacije neke su od mjera o kojima je bilo riječi. „U Proračunu za 2023. godinu planirana su sredstva za sufinanciranje troškova specijalizacija u deficitarnim djelatnostima za ustanove koje specijalizacije nemaju druge izvora financiranja te je financirana je jedna specijalizacija iz pedijatrije za Dom zdravlja Zagreb – Zapad, dvije  iz dječje i adolescentne psihijatrije za potrebe Psihijatrijske bolnice za djecu i mladež i Poliklinike za zaštitu djece i mladih.“, pojasnila je.
 
Pročelnica je članove Savjeta informirala i o Zaključku Gradske skupštine za pokretanjem ocjene ustavnosti Zakona o zdravstvenoj zaštiti u dijelu koji se odnosi na prijenos osnivačkih prava nad KB "Sveti Duh" s Grada Zagreba na  Republiku Hrvatsku. „Još u redovnom postupku donošenja Zakona, Gradonačelnik je u veljači 2023. ministru zdravstva uputio prijedloge i komentare u kojima, među ostalim, stoji kako je Ustavni sud u svojoj Odluci iz ožujka 2012 zauzeo stajalište kako jedinice područne (regionalne) samouprave imaju pravo suodlučivanja kod osnivanja i ukidanja odnosno spajanja zdravstvenih ustanova na svom području što je posebno bitno u situaciji kad su one ujedno i osnivači zdravstvenih ustanova. Upravo zato, smatramo da bez suglasnosti, odnosno sudjelovanja u odlučivanju Grada Zagreba kao osnivača ne može doći do prijenosa upravljačkih prava na Republiku Hrvatsku s obzirom na to da je Ustavni sud u gore navedenoj Odluci takvo isključivanje jedinica područne (regionalne) samouprave ocijenio neustavnim.“, kazala je pročelnica ističući kako je Grad u KB Sveti duh od 2012. do 2023. uložio više od 40 milijuna eura proračunskih sredstava.
 
Sljedeća sjednica Savjeta za zdravlje najavljena je za siječanj 2024.


Aktualnosti/događanja