clanak False

Zdravstvena zaštita na području Grada Zagreba na dan 17. travnja 2024.

16.04.2024.
Zdravstvena zaštita na području grada Zagreba na dan 17. travnja 2024. bit će organizirana kao i inače na neradni dan (nedjeljom/praznikom), odnosno kako slijedi:
 
Dežurstva na lokacijama domova zdravlja kojih je osnivač Grad Zagreb :
 
Dom zdravlja Zagreb -Zapad:
Dežurstvo Službe  obiteljske medicine organizirano je na lokacijama u Ulici Matije Ilirika Vlačića 2 (Špansko)  i Park Stara Trešnjevka 3 (Trešnjevka) od 08.00 do 20.00 sati.
Dežurstvo Službe zdravstvene zaštite dojenčadi i predškolske djece organizirano je  na lokaciji DZZZ Zvonigradska 9 (Trešnjevka) od 08.00 do 20.00 sati.
 
Dom zdravlja Zagreb- Istok:
Dežurstvo Službe obiteljske medicine organizirano je na lokacijama DZZI u Grižanskoj 4 (Dubrava) , Ivanićgradskoj 38 (Pešćenica) i Ninskoj 16 (Sesvete) od 08.00 do 20.00 sati.
Dežurstvo Službe zdravstvene zaštite dojenčadi i predškolske djece organizirano je na lokaciji DZZI Grižanskoj 4 (Dubrava) od 08.00 do 20.00 sati.
 
Dom zdravlja Zagreb- Centar:
Dežurstvo Službe obiteljske medicine organizirano je na lokacijama u Runjaninovoj 4 i Av. V. Holjevca 22 (Siget) od 08.00 do 20.00 sati.
Dežurstvo Službe zdravstvene zaštite dojenčadi i predškolske djece organizirano je na lokaciji Av. V. Holjevca 22 (Siget) od 08.00 do 20.00 sati.
Dežurstvo Službe dentalne zdravstvene zaštite (hitna dentalna služba) organizirano je na lokacijama Runjaninova 4 i Av. V. Holjevca 22 (Siget) u noći 16.04.2024. na 17.04.2024. godine od 22:00h do 06:00h
Prva smjena 17.04.2024. od 10:00 do 22:00h, i druga smjena 22:00h do 06:00h dana 18.04.2024.
 
Dežurna ljekarnička zdravstvena zaštita osigurana je u okviru dežurnih ljekarni Grada Zagreba.
 
U okviru Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Grada Zagreba svim sugrađanima biti će osigurana  HMP, te sanitetski prijevoz, uključujući i prijevoz pacijenata na dijalizu u bolnice.

Aktualnosti/događanja