clanak False

Patronažna služba, savjetovališta za dojenje i Baby handling“ i pregledi za izdavanje sanitarnih knjižica od 19. veljače na zamjenskim lokacijama

13.02.2024.
Zbog cjelovite obnove zgrade na adresi Prilaz baruna Filipovića 11 zdravstvene djelatnosti izmještaju se na druge adrese. Nakon što smo najavili da Poliklinika za bolesti dišnog sustava od 19. veljače započinje s radom na novoj, privremenoj lokaciji, u Domu zdravlja Zagreb – Centar u Sigetu kao i da Uprava Doma zdravlja Zagreb – Zapad od 1. ožujka seli na Robne terminale Jankomir,  i  Služba patronažne zdravstvene zaštite te Savjetovalište za dojenje i Baby handling“ se od 19. veljače privremeno izmještaju na slijedeće lokacije DZ Zagreb-Zapad:

Služba patronažne zdravstvene zaštite → II. Zagorska 20; telefon 01 3700 560
Radno vrijeme: ponedjeljak – petak od 07:00 do 15:00
 
Savjetovalište za dojenje → Prečko 2
Radno vrijeme: utorkom i četvrtkom od 15:30 - 18:00 sati
(Napomena: radno vrijeme Savjetovališta za dojenje na lokaciji Vrabečak 4 ostaje nepromijenjeno; tj. ponedjeljkom od 15:30-18:00 sati).
Termini za savjetovanje dogovaraju se putem telefona na broj 091 3876 510 u vremenu od 7:30 do 9:00 sati ili putem e-maila: savjetovaliste.dojenje@dzz-zapad.hr ili savjetovaliste.vrabecak@dzz-zapad.hr.
 
Savjetovalište za „Baby handling“→ Vrabečak 4
Radno vrijeme: srijeda od 10:00 -12:00 sati te od 13:00-16:00 sati
Termini za savjetovanje dogovaraju se putem telefona na broj 091 3876 510 u vremenu od 7:30 do 9:00 sati ili putem e-maila: savjetovaliste.dojenje@dzz-zapad.hr ili savjetovaliste.vrabecak@dzz-zapad.hr.

Pregledi za izdavanje sanitarnih knjižica, koje provodi Higijensko – epidemiološka služba NZJZ dr. Andrija Štampar,  od 19. veljače 2024. moći će se obaviti u ispostavi Susedgrad (Vrabečak 4)
 

Aktualnosti/događanja