clanak False

Projekt "Rano otkrivanje kardiovaskularnih bolesti visoko osjetljivim troponinom I (hs TnI) kod žena 45+ grada Zagreba"

01.03.2024.
Projekt Poliklinike za prevenciju  kardiovaskularnih bolesti i rehabilitaciju Grada Zagreba pod nazivom „RANO OTKRIVANJE KARDIOVASKULARNIH BOLESTI VISOKO OSJETLJIVIM TROPONINOM I (hs TnI) KOD ŽENA 45+ GRADA ZAGREBA“ na velika je vrata ušao u kardiološku povijest na globalnoj razini.  Projekt je dobio  prestižno priznanje "GLOBAL ACHIEVEMENT", u sklopu "UNIVANTS of HEALTHCARE EXCELLENCE AWARD PROGRAM 2024" u Chicagu, SAD i uvršten je među 12 najboljih programa u svijetu, između kandidata iz 175 zemalja.

Osim toga, značaj određivanja visoko osjetljivog Troponina I u općoj populaciji je znanstveno utemeljen te je prihvaćen  znanstveni rad o projektu autora G. Krstačić, P. Julicher, A. Krstačić, C. Varounis, u prestižnom svjetskom kardiološkom časopisu INTERNATIONAL JOURNAL OF CARDIOLOGY CARDIOVASCULAR RISK AND PREVENTION, https://doi.org/10.1093/ehjqcco/qcab005).  

Projekt se provodio u razdoblju 2021.- do 15.01.2024. kod asimptomatskih žena starijih od 45 godina s ciljem otkrivanja povišenog rizika za kardiovaskularne incidente, uključujući srčani infarkt, zatajenje srca ili iznenadna srčana smrt. Ukupan obuhvat u razdoblju provedbe  je 1.552 žena  45 +.

Grad Zagreb je u Prijedlogu Proračuna za 2024. osigurao dodatna  sredstva kako bi obuhvat prošili i na korisničku skupinu muškaraca, te se projekt nastavlja pod nazivom „Rano otkrivanje kardiovaskularnih bolesti kod žena i muškaraca Grada Zagreba 40+“.

Iako je zadnjih skoro dvadeset godina u Hrvatskoj prisutan trend smanjenja smrtnosti od kardiovaskularnih bolesti, no one i nadalje predstavljaju vodeći uzrok smrtnosti i pobola, a ovaj Projekt zasigurno će doprinijeti učinkovitom planiranju intervencija i na Nacionalnoj razini.


Aktualnosti/događanja