clanak False

Savjetovalište za mlade s invaliditetom

11.04.2024.
Program Savjetovalište za mlade s invaliditetom provodi se u suradnji Gradskog ureda za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom, Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ i Centra za zdravlje mladih Doma zdravlja Zagreb - Istok. U Savjetovalištu se besplatno nudi podrška i osnaživanje mladih s invaliditetom i njihovih roditelja/skrbnika, kroz neposredan rad, edukativna predavanja i radionice te suradnju s različitim ustanovama. Ovaj Projekt u cijelosti financira Grad Zagreb. U sklopu Projekta izrađen je promotivni letak u kojem su dostupne informacije zainteresiranima za uključivanje u rad Savjetovališta za mlade s invaliditetom.

Letak Savjetovalište za mlade s invaliditetom (pdf)

Svrha Savjetovališta je:
· očuvanje i unapređenje zdravlja i kvalitete života mladih s invaliditetom, integracija u svakodnevni život, s naglaskom na sposobnosti osoba s invaliditetom kako bi ostvarile svoj puni potencijal, kao aktivni i ravnopravni članovi zajednice te smanjenje stigmatizacije i predrasuda o mladima s invaliditetom,
· motivacija i edukacija srednjoškolaca i studenata za usvajanje novih znanja i kompetencija o suvremenim pristupima invaliditetu, karakteristikama pojedinih dijagnoza, modernim tehnologijama, vještinama komunikacije i odgovarajućeg pristupa osobama s invaliditetom te drugim aspektima značajnim za njihov život, uz primjenu usvojenog, primjerenog načina i vještina komunikacije u kontaktu s osobama s invaliditetom.

TKO SVE MOŽE DOĆI U SAVJETOVALIŠTE?
· Mladi s invaliditetom
· Roditelji/skrbnici djece s teškoćama u razvoju i mladih s invaliditetom, članovi obitelji
· Stručnjaci koji skrbe o djeci s teškoćama u razvoju i mladima s invaliditetom

U rad Savjetovališta uključuju se djeca i mladi s invaliditetom registrirani tijekom preventivnih aktivnosti ili ona koja se obraćaju samoinicijativno, uz obvezno uključivanje roditelja/staratelja i/ili stručnih suradnika (sustav obrazovanja, socijalne skrbi, zapošljavanja i dr.).

USLUGE KOJE SE PRUŽAJU U SAVJETOVALIŠTU
· savjetovanje i podrška mladima s invaliditetom
· savjetovanje i podrška roditeljima/skrbnicima mladih s invaliditetom
· međuinstitucionalna suradnja s matičnim školama/fakultetima/centrima za odgoj i obrazovanje, drugim dionicima Centra za zdravlje mladih te civilnim društvom (udrugama, društvima) koje skrbi o djeci s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom, zdravstvenim i socijalnim ustanovama, zavodima za socijalni rad te drugim ustanovama prema potrebi
· organizacija i provedba edukativnih predavanja i radionica za mlade s invaliditetom, kao i srednjoškolce i studente, o načinima ostvarivanja primjerene komunikacije s osobama s invaliditetom


Usluge Savjetovališta za mlade s invaliditetom u potpunosti su besplatne (kao i ostale usluge Centra), bez uputnice. Za dolazak na individualno savjetovanje potrebno se prethodno naručiti. Program se provodi na dvije lokacije: Centar za zdravlje mladih, Heinzelova 62a i Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“, Mirogojska cesta 16. Svoj termin za inicijalni razgovor s magistrom edukacijske rehabilitacije možete dogovoriti e-poštom na adresi: marija.skes@stampar.hr ili pozivom na brojeve telefona 01 6468 333 i 01 4696 332.

Aktualnosti/događanja