clanak False

Obilježena manifestacija "Bicikliraj za epilepsiju!" 2024.

24.03.2024.
Pod pokroviteljstvom gradonačelnika Grada Zagreba u nedjelju, 24.03.2024. održala se javnozdravstvena manifestacija  "Bicikliraj za epilepsiju!" 2024.

Hrvatska udruga za epilepsiju, kao inicijator, uz podršku Hrvatske lige protiv epilepsije, Referentnog centra Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske za epilepsiju, pridruženog ERN EpiCARE centra, Referentnog centra Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske za preoperativnu obradu bolesnika s epilepsijom, Referentnog centra Ministarstva zdravstva za epilepsije i konvulzivne bolesti razvojne dobi, Hrvatskog društva za dječju neurologiju HLZ, Hrvatskog društva za EEG i kliničku neurofiziologiju HLZ, Odjela za dječju neurologiju Klinike za pedijatriju KBC Sestre milosrdnice, pridruženog ERN EpiCARE centra, Dravet sindroma Hrvatska, organizira brojne aktivnosti s ciljem podizanja razine svjesnosti o epilepsiji.

Shodno tome, povodom Ljubičastog dana – dana podrške oboljelima od epilepsije na Europskom trgu održala se tradicionalna manifestacija „Bicikliraj za epilepsiju!“. Voditeljica Odjela za promicanje zdravlja, prevenciju i rano otkrivanje bolesti Gradskog ureda za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom, Jasna Tucak, univ. mag. sanit. publ. prigodno je pozdravila nazočne posebno naglasivši kako Grad Zagreb podržava prigodne dane koji su posebno važni za pružanje potpore osobama s epilepsijom: Međunarodni dan epilepsije, Nacionalni dan oboljelih od epilepsije i Ljubičasti dan te aktivnosti koje za cilj imaju podizanje razine znanja i promjene percepcije javnosti o epilepsiji kao još uvijek stigmatiziranoj bolesti.

"Provedba  aktivnosti potrebna je za bolju informiranost javnosti i za pravilnu educiranost društva kako bi se destigmatizirala bolest, a i oboljeli od epilepsije. Iznimno je važno provoditi aktivnosti koje podižu svjesnost šire javnosti i koje poručuju kako se osobe s epilepsijom ne trebaju osjećati usamljeno jer se ne razlikuju od drugih ljudi!", istaknula je Jasna Tucak, univ. mag. sanit. publ.


Hrvatska udruga za epilepsiju neprofitna je organizacija koja od 1997. godine aktivno djeluje na području Republike Hrvatske. Udruga je osnovana s ciljem unapređenja kvalitete života osoba s epilepsijom, edukacije javnosti, destigmatizacije bolesnika i boljeg razumijevanja bolesti, a djeluje kao udruženje bolesnika, njihovih obitelji i građana čiji se rad temelji na principu uzajamne pomoći, solidarnosti i druženja. U svrhu navedenog, Hrvatska udruga za epilepsiju provodi niz djelatnosti koje uključuju: edukaciju osoba s epilepsijom, njihovih bližnjih, kao i šire društvene zajednice o medicinskim i socijalnim aspektima epilepsije; potiče druženja, razmjenu iskustava i znanja među svojim članovima; bavi se izdavanjem raznih edukativnih materijala (knjiga, brošura, audiovizualnih i elektroničkih materijala); organizira sastanke i seminare na široki niz tema koje se tiču medicinskih i nemedicinskih problema s kojima se svakodnevno susreću osobe s epilepsijom; bavi se istraživanjem socijalnih aspekata epilepsije te sudjeluje u razmjeni informacija o društvenoj i medicinskoj skrbi osoba s epilepsijom sa sličnim udrugama u Hrvatskoj, Europi i svijetu. Dani koji su posebno važni za pružanje potpore osobama s epilepsijom su Međunarodni dan epilepsije, Nacionalni dan oboljelih od epilepsije i Ljubičasti dan. Mnogobrojne aktivnosti obuhvaćaju organizaciju predavanja za djecu različitog uzrasta - vrtićke, osnovnoškolske i srednjoškolske dobi – i odrasle, s ciljem podizanja razine znanja i promjene percepcije javnosti o još uvijek stigmatiziranoj bolesti. Bavimo se izdavanjem promotivnih i edukativnih materijala. Od 2015. godine (uz iznimke u pandemijskim godinama 2020. i 2021.) se upriličuje biciklijada pod nazivom „Bicikliraj za epilepsiju!“. Važnost ove manifestacije je da u njoj sudjeluju građani i volonteri koji na taj način simbolično pružaju podršku osobama s epilepsijom i njihovim obiteljima. 

Pretpregled slike

 

Aktualnosti/događanja