clanak False

Gradonačelnik o dodatnim mjerama racionalizacije poslovanja

16.12.2017.
Vodeći računa o socijalno-ekonomskim pokazateljima okruženja u kojem posluju trgovačka društva u vlasništvu Grada Zagreba i Gradska uprava Grada Zagreba, gradonačelnik Milan Bandić, donio je danas, 16. prosinca 2017, odluku o provedbi dodatnih mjera racionalizacije poslovanja.

Smanjenje troškova trgovačkih društava i rashoda gradskog proračuna, provest će se na slijedeći način:

- Smanjenjem plaća za 10% menadžmentu trgovačkih društava u vlasništvu Grada Zagreba, kao i svim pročelnicima, savjetnicima Gradonačelnika, zamjenicima pročelnika i pomoćnicima u gradskim upravnim tijelima te rukovoditeljima ustanova čiji se osobni dohodak isplaćuje iz proračunskih sredstava, uključujući i osobne dohotke za mjesec prosinac 2017. 

- Poduzimanjem mjera i aktivnosti koje će rezultirati racionalizacijom troškova trgovačkih društava i rashoda gradskog proračuna u iznosu od 5%.

 Osim gospodarskih ciljeva, potrebno je naglasiti kako navedene mjere potiču i upućuju na društveno odgovorno djelovanje menadžmenta u javnom sektoru.
 
 
 
 
 

Gradske vijesti - 2017.