clanak False

Prijava Urbane aglomeracije Zagreb zadovoljila kriterije

29.08.2016.
 Prijava Urbane aglomeracije Zagreb na ograničeni poziv za odabir područja za provedbu mehanizama integriranih teritorijalnih ulaganja, zadovoljila je kriterije provjere prihvatljivosti. Prijava je predana 14. srpnja ove godine od strane Grada Zagreba, a na pripremi iste su sudjelovali Ured za programe i projekte Europske unije, te Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj grada Zagreba. MRRFEU je 29. srpnja 2016, poslalo obavijest o zadovoljenju kriterija.

Ispunjavanjem kriterija prihvatljivosti, Grad Zagreb je kao središte Urbane aglomeracije Zagreb, zadovoljio sljedeće kriterije:
  • Prihvatljivost prijavitelja - urbano područje definirano je u skladu sa metodologijom MRRFEU
  • Strategija razvoja urbanog područja - strategija je u skladu sa smjernicama  MRRFEU, a ista je odobrena od strane većine predstavnika jedinica lokalne samouprave urbanog područja, te je izrađena u suradnji sa partnerskim vijećem
  • Partnerstvo - uspostavljeno je partnersko vijeće koje uključuje predstavnike jedinica lokalne i regionalne samouprave urbanog područja, te dionike iz znanstvenog, obrazovnog, gospodarskog, socijalnog sektora, te organizacija civilnog društva
  • Kriterij prijedloga doprinosa ITU mehanizma provedbi strategije razvoja urbang područja - povezanost ciljeva ITU mehanizama sa strategijom razvoja

Vijesti