clanak False

Informativna radionica za prijavitelje na poziv „ITU – sustav biciklističkih staza Urbane aglomeracije Zagreb“

18.04.2024.
U suradnji s Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Grad Zagreb je dana 16. travnja 2024. godine u prostorima Zagrebačkog inovacijskog centra (ZICER) organizirao informativnu radionicu za poziv „ITU - Sustav biciklističkih staza Urbane aglomeracije Zagreb“ (IP.2.1.02), namijenjenu potencijalnim prijaviteljima i partnerima, na kojoj su predstavljeni ciljevi i svrha Poziva te uvjeti prijave.

Poziv  (IP.2.1.02) „ITU - Sustav biciklističkih staza Urbane aglomeracije Zagreb“ objavljen je 22. prosinca 2023. kao otvoreni poziv u modalitetu trajnog poziva, s datumom početka zaprimanja projektnih prijava 15. veljače 2024. i rokom za podnošenje projektnih prijava do 31. listopada 2024. godine. Ovo je prvi objavljeni Poziv za ITU projekte Urbane aglomeracije Zagreb u financijskoj perspektivi 2021.-2027. u okviru koje je osigurano ukupno 80.500.000,00 EUR bespovratnih sredstava iz ITU mehanizma u okviru Integriranog teritorijalnog programa 2021.-2027.
Pozivom se omogućuje izgradnja, prilagodba i/ili modernizacija biciklističke infrastrukture namijenjene javnoj uporabi i povezivanju raznih oblika prijevoza prihvatljivih za okoliš na području Urbane aglomeracije Zagreb. Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva iznosi  8.843.785,28 EUR, a prihvatljivi prijavitelji su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave s područja Urbane aglomeracije Zagreb. 

Na informativnoj radionici su, uz predstavnike Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, predstavnike Posredničkog tijela za odabir operacija (PTOO) Grada Zagreba i predstavnike Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (SAFU), sudjelovali i predstavnici jedinica lokalne samouprave s područja Urbane aglomeracije Zagreb. 
Svrha radionice bila je informirati potencijalne prijavitelje o svim detaljima vezanim uz prijavu na Poziv te pojasniti postupak odabira projekata, s posebnim naglaskom na smjernice za klimatsko potvrđivanje. Potencijalni prijavitelji imali su priliku postaviti i razjasniti sva otvorena pitanja vezana uz prijavu na Poziv. 
 
Prezentacije s održane info radionice javno su dostupne na službenim stranicama Poziva na poveznici https://eufondovi.gov.hr/ .

Vijesti