clanak False

25. koordinacijski sastanak Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije i ITU gradova

16.12.2019.
25. koordinacijski sastanak predstavnika Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije i gradova korisnika ITU mehanizma održan je 13. prosinca 2019. u Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. Sastanku su nazočili predstavnici upravljačkih tijela operativnih programa (Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije i Ministarstvo rada i mirovinskog sustava), posredničkog tijela 2. razine (Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije) te predstavnici sedam gradova koji provode ITU mehanizam (Zagreb, Osijek, Rijeka, Split, Slavonski Brod, Zadar i Pula).
Prvi dio koordinacijskog sastanka bio je vezan za koordinaciju rada s tijelima u sustavu. Predstavnici Ministarstva rada i mirovinskog sustava predstavili su plan provedbe ITU-a u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. − 2020. (OPULJP) te istaknuli kako se planira objava četiriju javnih poziva. Objava prvog poziva planirana je 18. prosinca 2019. godine u okviru specifičnog cilja 9i1 - Aktivno uključivanje i poboljšanje zapošljivosti te razvoj inovativnih socijalnih usluga za ranjive skupine unutar sedam odabranih urbanih područja: Osijeka, Pule, Rijeke, Slavonskog Broda, Splita, Zadra i Zagreba, dok su preostala tri planirana početkom 2020. godine.
Državna tajnica Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije gđa Klaić istaknula je nužnost potpisa Sporazuma o provedbi integriranih teritorijalnih ulaganja u okviru OPULJP-a između ITU gradova i nadležnog upravljačkog tijela (Ministarstvo rada i mirovinskog sustava), kao pravne osnove za postupanje grada središta urbanih područja u dijelu OPULJP-a. Zaključeno je da će ITU gradovi u što kraćem vremenu pristupiti donošenju istoga na gradskim tijelima nakon što nadležno ministarstvo dostavi usuglašenu verziju Sporazuma.
ITU PT-ovi informirani su o završetku procesa akreditacije, koji je planiran za siječanj 2020., te o njihovoj obavezi po dostavi izvješća Agencije za reviziju sustava provedbe programa Europske unije (ARPA).
U drugom dijelu sastanka utvrđen je status provedbe ITU mehanizma u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. − 2020., dogovoren je plan daljnje realizacije aktivnosti u pripremi preostalih poziva tijekom 2020., u kojem je pročelnica Ureda za programe i projekte Europske unije Grada Zagreba predstavila trenutačno stanje provedbe ITU mehanizma za Urbanu aglomeraciju Zagreb te informirala o zaključcima i prijedlozima ITU PT-ova za poboljšanje provedbe ITU mehanizma u ovom i sljedećem financijskom razdoblju.
Također, otvoreno je i pitanje sudjelovanja ITU PT-ova u programiranju za sljedeće financijsko razdoblje (2021. − 2027.) i mogućnosti korištenja tehničke pomoći u ovom financijskom razdoblju za pripremu podloga za buduće razdoblje te su sudionici istaknuli prednosti i nedostatke prijedloga Europske komisije o modalitetima tehničke pomoći za tijela u sustavu za buduće financijsko razdoblje.
S obzirom na to da se urbanim područjima izmjenama i dopunama Zakona o regionalnom razvoju planira propisati obaveza donošenja teritorijalnih strategija kao akata strateškog planiranja povezanih s korištenjem fondova Europske unije namijenjenih integriranom teritorijalnom razvoju, predstavnici MRRFEU-a uručili su ITU PT-ovima prijedlog strukture teritorijalnih strategija te tablicu povezivanja ključnih područja intervencije (KPI) s kodovima iz Prijedloga nove uredbe o zajedničkim odredbama za EU fondove (CPR 2021. – 2027.).

Vijesti