clanak False

Održan okrugli stol Učinci EU urbane politike na razvoj naših gradova - izazovi u provedbi ITU mehanizma

01.03.2019.
U Zagrebu je 27. veljače 2019. u organizaciji poslijediplomskog sveučilišnog interdisciplinarnog specijalističkog studija Priprema i provedba EU projekata, u suradnji s Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova Europske unije i Gradom Zagrebom, održan okrugli stol na temu Učinci urbane politike EU-a na razvoj naših gradova - izazovi u provedbi ITU mehanizma.
Svrha okruglog stola bila je okupiti relevantne dionike u području politike urbanoga razvoja gradova, a kako bi se raspravilo o izazovima pripreme i provedbe projekata u ITU gradovima. Uvodno izlaganje održali su gđa. Kristina Bilić, pomoćnica ministrice iz Uprave za regionalni razvoj Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije na temu Provedba ITU mehanizma u Republici Hrvatskoj i priprema za novu financijsku perspektivu Europske unije za razdoblje 2021. – 2027. i prof. dr. sc. Gojko Bežovan, voditelj studija, na temu Izazovi europeizacije hrvatske politike urbanog razvoja. Potom je uslijedila rasprava na temu jačanja suradnje između akademske zajednice, ministarstva i gradova u području urbanoga razvoja te učinkovitijega i djelotvornijega korištenja europskih fondova. Naposljetku je održan panel ITU gradova Osijeka, Splita, Rijeke i Zagreba, na kojem je sudjelovala gđa. Mirjana Zubak, pročelnica Ureda za programe i projekte Europske unije Grada Zagreba.

Vijesti