clanak False

Donesena Odluka o financiranju projekta „Revitalizacija vrelovodne mreže na području Grada Zagreba“

16.10.2020.
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije donijelo je 15. listopada 2020. Odluku o financiranju projekta „Revitalizacija vrelovodne mreže na području Grada Zagreba“ u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.
Donošenju Odluke prethodila je prijava Projekta na poziv Revitalizacija vrelovodne mreže u cilju smanjenja energetskih gubitaka i povećanja učinkovitosti sustava toplinarstva u Gradu Zagrebu u okviru provedbe mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU mehanizma) na području Urbane aglomeracije Zagreb te procedura odobravanja velikog projekta u kojoj su sudjelovali Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (kao posredničko tijelo razine 2), Europska komisija, Grad Zagreb (kao posredničko tijelo za ITU mehanizam) te Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (kao upravljačko tijelo).
Nositelj Projekta jest HEP Toplinarstvo d. o. o. za proizvodnju i distribuciju toplinske energije, kojem je za realizaciju Projekta dodijeljeno ukupno 421.499.999,67 kuna bespovratnih sredstava, odnosno 75,79 % ukupne vrijednosti Projekta.
Projektom će se revitalizirati 68,5 km vrelovodne mreže u cilju povećanja energetske učinkovitosti toplinskog sustava i pouzdanosti opskrbe toplinskom energijom na području Grada Zagreba.
Predviđa se da će provedba Projekta u 2023. godini u odnosu na 2018. godinu rezultirati smanjenjem toplinskih gubitaka za 27,94 %, smanjenjem gubitaka nadopune vode za 47,36 % te smanjenjem broja hitnih intervencija na rekonstruiranim dionicama vrelovoda za 90 % u odnosu na stanje prije rekonstrukcije. Navedeno će pridonijeti ostvarenju cilja Projekta – povećanju  energetske učinkovitosti toplinskog sustava i pouzdanosti opskrbe toplinskom energijom na području Grada Zagreba. Smanjenje gubitaka rezultirat će smanjenjem proizvodnje toplinske energije te posljedično smanjenjem emisija onečišćujućih tvari (CO2, NO2, SO2, emisije čestica).

Vijesti