clanak False

Objavljen poziv „Revitalizacija brownfield lokacija“ za Urbanu aglomeraciju Zagreb

08.08.2018.
Grad Zagreb i  Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavili su Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Revitalizacija brownfield lokacija“, KK. 06.2.2.02, u otvorenom postupku u modalitetu trajnog poziva u okviru specifičnog cilja 6e2 „Obnova brownfield lokacija (bivša vojna i/ili industrijska područja)“  unutar ITU mehanizma za područje Urbane aglomeracije Zagreb.
Prijave na ovaj poziv biti će moguće najranije od 20. rujna 2018. u 11:00 sati.
Sve informacije i detalje o Pozivu možete pronaći na stranici efondovi.mrrfeu.hr kao i na strukturnifondovi.hr


Vijesti