clanak False

Održan obrazovni modul Upravljanje ljudskim potencijalima

13.03.2019.
U okviru redovnog stručnog usavršavanja za tijela u sustavu upravljanja i kontrole Europskih strukturnih i investicijskih fondova predstavnici Ureda za programe i projekte Europske unije Grada Zagreba sudjelovali su na obrazovnom modulu Upravljanje ljudskim potencijalima, održanom 11. ožujka 2019. u Zagrebu.
Obrazovni modul u organizaciji Državne škole za javnu upravu i Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije adresira pitanje administrativnih kapaciteta u sustavu upravljanja i kontrole korištenja ESI fondova, uključujući pitanje organizacijske strukture sustava, planiranja potreba i zapošljavanja te praćenja i razvoja administrativnih kapaciteta.
Polaznici su se upoznali sa specifičnim procedurama upravljanja ljudskim potencijalima unutar sustava upravljanja i kontrole ESI fondova, za praćenje i osiguranje obavljanja funkcija i dužnosti tijela sustava te dostatnost i adekvatnost administrativnih kapaciteta. Praktični dio modula bio je usmjeren na proces izrade analize radne opterećenosti, odnosno pitanje adekvatnog planiranja potreba za zapošljavanjem.
 

Vijesti