clanak False

21. koordinacijski sastanak Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije i ITU gradova i konferencija Provedba ITU mehanizma u 2019. godini u UA Rijeka

25.02.2019.
Predstavnici Ureda za programe i projekte Europske unije sudjelovali su 21. veljače 2019. na 21. koordinacijskom sastanku predstavnika Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije i gradova korisnika ITU mehanizma, održanom u Gradu Rijeci. Teme sastanka bile su vezane za status provedbe i redovne aktivnosti mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja u ITU gradovima u Republici Hrvatskoj.
Ujedno, ovo je bila prilika za razmjenu iskustava u provedbi ITU mehanizma u proteklom razdoblju, kao i za prezentaciju planova Grada Rijeke u daljnjoj provedbi ITU mehanizma na području Urbane aglomeracije Rijeka. Radionica je održana 22. veljače 2019. u okviru konferencije Provedba ITU mehanizma u 2019. godini u UA Rijeka u organizaciji Grada Rijeke u prostorijama Astronomskog centra Rijeka.
 

Vijesti