clanak False

Akreditacija posredničkih tijela integriranih teritorijalnih ulaganja

06.02.2020.
Grad Zagreb i ostali gradovi središta urbanih aglomeracija i područja koji provode mehanizam integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU posrednička tijela) zaprimili su Izvješće Agencije za reviziju sustava provedbe programa Europske unije (ARPA) o reviziji sustava upravljanja i kontrola za ITU mehanizam, čime je završen postupak akreditacije uspostave sustava i provjera operativne učinkovitosti provedbe integriranih teritorijalnih ulaganja.
Na temelju provedenih revizijskih postupaka ARPA je donijela pozitivno (bezuvjetno) mišljenje o uspostavi sustava svih sedam ITU posredničkih tijela u Republici Hrvatskoj, uključujući ITU posredničko tijelo Grada Zagreba.
ITU posrednička tijela dio su sustava upravljanja i kontrole provedbe Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj.
Proces pripreme i upoznavanja sedam gradova korisnika ITU mehanizma (Zagreb, Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Split i Zadar) s postupkom procjene usklađenosti sustava (akreditacija) ITU posredničkih tijela u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija u financijskom razdoblju 2014. – 2020. počeo je u svibnju 2017. godine.
Potom je uslijedio niz aktivnosti uspostave sustava za provedbu ITU mehanizma, od razvoja organizacijske strukture unutar gradova središta urbanih područja/aglomeracija, osiguravanja administrativnih kapaciteta za obavljanje delegiranih funkcija i ostalih aktivnosti i zadaća u postupku dodjele EU sredstava te procesu praćenja realizacije i uspješnosti odabranih projekata do pripreme i usvajanja procedura i okvira djelovanja uspostavljenih ITU posredničkih tijela.
Sam akreditacijski postupak počeo je u veljači 2018. godine terenskim posjetom predstavnika Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, kao upravljačkog tijela za ITU mehanizam, ITU posredničkim tijelima u svim gradovima.
Poslove provedbe ITU mehanizma u Urbanoj aglomeraciji Zagreb provodi Ured za programe i projekte Europske unije Grada Zagreba.

Vijesti