clanak False

Dani regionalnoga razvoja i EU fondova

09.10.2019.
S ciljem informiranja svih dionika o aktualnostima politike ravnomjernog regionalnog razvoja i mogućnostima financiranja lokalnih i regionalnih razvojnih projekata sredstvima iz EU fondova, od 4. do 6. listopada 2019. godine održani su Dani regionalnoga razvoja i EU fondova u Šibeniku. Ovo događanje okupilo je više od 700 sudionika koji su sudjelovali na panelima, predavanjima i radionicama te sajmu EU mogućnosti i hrvatskih otočnih proizvoda.
Predstavnici gradskih upravnih tijela na čelu s gradonačelnikom Grada Zagreba prvi dan konferencije nazočili su svečanoj dodjeli nagrada Najbolji grad 2019., gdje je Grad Zagreb, osim kategorije Kvaliteta života, koja je najvažnija i najprestižnija nagrada i koju je zasluženo i dobio, bio kandidat i za „šampiona“ u korištenju EU sredstava.
Sam ulazak u finale rezultat je iskoraka i napretka koji je Grad Zagreb učinio posljednjih godina u ovome području. Naime, na temelju pokazatelja za 2019. godinu, u kojoj je već sada, na bazi polugodišnjeg razdoblja, porast EU sredstava u proračunu Grada Zagreba 338 % veći nego u istome razdoblju prošle godine, a pred nama je i cijeli niz velikih i vrijednih projekata koji su ove godine ugovoreni ili koji su pripremljeni i tek trebaju biti ugovoreni i provedeni. Ulaganje u pripremu kvalitetnih projekata i ljudske resurse pokazalo se ispravnim putem za ostvarivanje napretka koji je i ovom nominacijom zamijećen. Ovo je važno spomenuti upravo zato što se EU sredstva ulažu u gotovo sva područja rada i nadležnosti Grada te time i neposredno i posredno utječu na kvalitetu života naših građana u cjelini.
Metodologija izračuna uspješnosti gradova u ovoj konkurenciji temeljila se na dvama pokazateljima - iznosu EU sredstava po stanovniku dobivenom na način da su ukupna EU sredstva koja je pojedini grad dobio podijeljena s brojem stanovnika toga grada te udjelu EU sredstava pojedinoga grada u ukupnom iznosu svih sredstava (sveukupni iznos EU sredstava koja su dobili svi gradovi u četverogodišnjem razdoblju). Nakon toga ta dva pokazatelja standardizirana su te agregirana u zajednički skupni indeks korištenjem metodologije Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. Analize su provođene na temelju objektivnih pokazatelja iz konsolidiranih izvješća o izvršenju proračuna gradova.
Zahvaljujući 67 %-tnom rastu EU sredstava u proračunu Grada Zagreba u 2018. godini u odnosu na prethodnu godinu te realiziranim projektima iz prethodnog razdoblja prosjek korištenja EU sredstava za cijelo promatrano razdoblje učinio nas je finalistima u kategoriji korištenja EU fondova, a dodatni iskorak koji smo učinili ove godine i koji očekujemo i sljedeće godine učinit će nas, vjerujemo, i šampionima.
Preostale dane Konferencije djelatnici Ureda za programe i projekte Europske unije, kao i predstavnici Razvojne agencije Zagreb za koordinaciju i poticanje regionalnog razvoja Grada Zagreba,  sudjelovali su na radionicama na teme: Iskustva iz postupanja po prigovorima u postupcima dodjele bespovratnih sredstava i provedbi projekata sufinanciranih sredstvima EU-a i financijski instrumenti za javni sektor Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020., ESF plus: nove prilike, Teritorijalni razvoj u okviru Nacionalne razvojne strategije do 2030. godine i nova financijska perspektiva EU 2021. –  2027., Aktualnosti u provedbi projekata u 2019., Ruralni razvoj – dosadašnja postignuća i planovi nakon 2020. godine.
Dani regionalnog razvoja završili su Sajmom EU projekata namijenjenom građanima, koji su imali priliku iz prve ruke upoznati predstavnike uspješnih lokalnih EU projekata i njihova iskustva u korištenju EU fondova.

Vijesti