clanak False

Arhiva vijesti

02.05.2016.

Održan 10. koordinacijski sastanak gradova i MRRFEU

 U prostorima Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, 4. srpnja 2016, održan je 10. koordinacijski sastanak na temu ITU područja.

                                                                                                           10.6.2016 opširnije
 


Izmjena i dopuna Indikativne baze projektnih prijedloga


Drugi krug sektorskih konzultacija za urbanu aglomeraciju Zagreb održao se 7. lipnja 2016, svrha kojih je bila provjera prihvatljivosti i konzultiranje oko prve verzije indikativne liste projekta...

 

20.06.2016. opširnije

  

Održan drugi krug sektorskih dijaloga


Dana 7. lipnja 2016. održan je drugi krug sektorskih konzultacija za urbanu aglomeraciju Zagreb s ciljem identifikacije intervencija/projekata prihvatljivih za provedbu kroz ITU mehanizam

10.06.2016. opširnije


Zaključak o osnivanju i imenovanju partnerskog vijeća Urbane aglomeracije Zagreb

 
U okviru inicijative za osnivanje i imenovanje Partnerskog Vijeća, gradovi i općine u obuhvatu Urbane  aglomeracije Zagreb predložili su svoje članove i zamjene članova iz redova javnog te...
 
10.06.2016. opširnije
Indikativna lista projekata Urbane aglomeracije Zagreb

Grad Zagreb je kao središnji grad urbane aglomeracije Zagreb, 9. svibnja 2016. zatražio od svih gradonačelnika i načelnika urbane aglomeracije Zagreb (10 gradova i 19 općina iz Zagrebačke i Krapinsko-zagorske županije) dostavu opisa njihovih projektnih prijedloga za realizaciju kroz ITU mehanizam, nastavno na poziv Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU.

                                                                       01.06.2016 opširnije

                                                                     

Prijava projekata u inicijalnu bazu projekata

 
 U svrhu prikupljanja svih projekata urbane aglomeracije Zagreb, Grad Zagreb će prikupljati  projektne ideje iz svih jedinica lokalne samouprave uključenih u urbanu aglomeraciju Zagreb  kako  bi uspostavio inicijalnu bazu projekata, koje se planiraju prijaviti za sufinanciranje iz EU sredstava  putem ITU mehanizma.

 

11.05.2016  opširnijeOdržan 9. sastanak na temu ITU

U prostorima Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, 20. travnja  2016, održan je 9.       koordinacijski sastanak na temu ITU područja. Glavna svrha sastanka bila je najava sektorskog   dijaloga u svrhu pomoći gradovima u pripremi prijave na Poziv, identifikaciji potreba, izradi planova   potrebnih za provedbu ITU mehanizama, raspodjeli sredstava po specifičnim ciljevima ITU-a
  25.04.2016 opširnije
Urbana aglomeracija Zagreb

Grad Zagreb je donio konačnu odluku o ustrojavanju urbane aglomeracije Zagreb, u svrhu učinkovitijeg planiranja, usklađivanja i provedbe politike

11.04.2016. opširnije


Objavljen poziv ITU

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je Poziv za odabir područja za provedbu mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja
11.04.2016.  opširnije8. sastanak s MRRFEU

U Ministarstvu regionalnog razvoja i europskih fondova (MRRFEU) u Zagrebu je 8. ožujka 2016. godine održan 8. koordinacijski sastanak gradova na kojem su sudjelovali...
 
11.04.2016. opširnije

 
 

 

Vijesti