clanak False

Održana konstituirajuća sjednica radne skupine za EU fondove i međunarodnu suradnju

Na dužnost voditeljice Radne skupine za EU fondove i međunarodnu suradnju pri Hrvatskoj zajednici županija jednoglasno je izabrana pročelnica Jelena Ricov.
14.12.2015.
U prostorijama Hrvatske zajednice županija, 11. prosinca održana je konstituirajuća sjednica Radne skupine za EU fondove i međunarodnu suradnju pri Hrvatskoj zajednici županija tijekom koje je na dužnost voditeljice jednoglasno izabrana Jelena Ricov, pročelnica Ureda za programe i projekte Europske unije Grada Zagreba , a na mjesto zamjenika izabrani su Mira Lepur, ravnateljica Razvojne agencije Šibensko-kninske županije te Stjepan Ribić, predsjednik uprave Razvojne agencije Slavonije i Baranje.

Članovi radne skupine zaključili su da je nužno da županije artikuliraju svoje stavove i potrebe u kontekstu korištenja bespovratnih sredstava EU i međunarodne suradnje te da svojim aktivnim djelovanjem doprinesu jačanju kapaciteta regionalnih aktera. Složili su se i da bi se županijske razvojne agencije trebale snažnije uključiti u zajedničke projekte s Hrvatskom zajednicom županija. Gđa. Mira Lepur, ravnateljica Razvojne agencije Šibensko-kninske županije rekla je kako smatra da se nužno uključiti kao dionik razgovora u Bruxellesu i smatra kako se županije moraju orijentirati i međunarodno. 

Voditeljica radne skupine Jelena Ricov je rekla kako se Grad Zagreb svakako može snažnije uključiti u rad ove radne skupine s obzirom na kapacitete koje grad ima. Rekla je kako se Zajednica treba snažnije uključiti u zastupanje interese jedinica lokalne i područne(regionalne) samouprave prema državnim tijelima i tijelima Europske unije.

Sudionici su se složili da će radna skupina djelovati po tematskim prioritetima a naglasak će se dati Operativnim programima, centrima kompetencija, te problematici sufinanciranja odnosno osiguravanja vlastitog učešća projekata od strane regionalne uprave. 
 

Gradske vijesti - 2015.