clanak False

Održana konferencija Pandemija kao izazov organizacijama civilnog društva u području pružanja socijalnih usluga

03.05.2021.
Grad Zagreb, Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom, organizirao je dana 3. svibnja 2021. konferenciju pod nazivom Pandemija kao izazov organizacijama civilnog društva u području pružanja socijalnih usluga.

Konferencija je održana u prostorijama Zagrebačkog inovacijskog centra ZICER te putem platforme Teams u vremenu od 10,00 do 13,00 sati, a pratilo ju je preko 100 uzvanika/ica (predstavnici organizacija civilnog društva, predstavnici davatelja financijskih potpora nacionalne i lokalne razine i dr.).

Pandemija koja je unatrag godinu dana značajno promijenila način funkcioniranja raznih sustava, zasigurno je imala utjecaj na rad i djelovanje organizacija civilnog društva, posebno u području pružanja socijalnih usluga. Organizacije civilnog društva važan su partner u prepoznavanju, ali i u zadovoljavanju potreba korisnika, stoga je i tema ove konferencije posvećena izazovima, ali i novim mogućnostima u području pružanja socijalnih usluga, a koje su organizirane od strane organizacija civilnog društva. Cilj održavanja konferencije je razmjena iskustva organizacija civilnog društva i velikih gradova po pitanju suradnje u području pružanja socijalnih usluga tijekom pandemije te mogućnosti za unapređenje iste.

Konferenciju je otvorila Romana Galić, pročelnica Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom, koja je na samom otvorenju ukratko prezentirala publikaciju izrađenu sa svrhom prikaza suradnje organizacija civilnog društva i Grada Zagreba unatrag 20 godina, s osvrtom na manifestaciju Tjedan udruga koja se zbog epidemiološke situacije ne može organizirati već drugu godinu za redom.

U plenarnim predavanjima sudjelovali su:
Helena Beus, Ured za udruge Vlade RH,
Ana Opačić, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Studijski centar socijalnog rada- Socijalne usluge kao temelj socijalne uključenosti u vremenima kriza,
Dragana Knezić, Rehabilitacijski centar za stres i traumu – Socijalne usluge u krizi i u oporavku: perspektive  i mogućnosti suradnje OCD i gradova i
Goran Denis Tomašković, Udruga slijepih Zagreb – Izazovi u radu Udruge slijepih Zagreb u uvjetima pandemije COVID-19.
 
Prikaz suradnje velikih gradova s organizacijama civilnog društva predstavili su Marinka Bakula – Anđelić, zamjenica pročelnice Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom; Magda Vrvilo, pročelnica upravnog odjela za socijalnu skrb, zdravstvenu zaštitu i demografiju Grada Splita; Dragica Marač, pročelnica upravnog odjela za socijalnu politiku i mlade u Primorsko – goranskoj županiji i Romano Kristić, pročelnik upravnog odjela za socijalnu zaštitu, umirovljenike i zdravstvo Grada Osijeka.
 
Tijekom Konferencije je istaknuto da su organizacije civilnog društva vrijedan partner u pružanju socijalnih usluga te da bi za održivost pružanja socijalnih usluga bilo potrebno osigurati višegodišnje financiranje. 

Aktualnosti / događanja